به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، بابایی با تاکید بر اینکه ما به عنوان خودروساز به دنبال افزایش مجدد قیمت خودرو نیستیم، در مورد وضعیت فروش ایرانخودرو اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر فروش تمام محصولات ایرانخودرو در وضعیت باز قرار دارد و سعی کردیم که با اعمال یک سهمیهبندی جدید و ارایهی طرح هر کد ملی، یک خودرو، از بروز بازار سیاه خودرو جلوگیری کنیم. او درباره اینکه چرا دوباره به سیستم پیش فروش مدتدار برگشتهاید؟ گفت: در این سیستم جدید فروش، خودروها در اختیار دلالان قرار نمیگیرد، امکان خرید عمده را متوقف کردهایم و به نوعی همهی تلاش ایرانخودرو این است که با توجه به وضعیت فعلی بازار بتواند محصول را به دست مصرفکننده نهایی برساند و دلالیها را کاهش دهد.
او ادامه داد: پیشفروشهای سیستم جدید در ایرانخودرو با قیمت قطعی خواهند بود، به این ترتیب خریداران میتوانند هنگام پیشفروش اطمینان داشته باشند که قیمت محصولی که میخرند تغییر نخواهد کرد و حتی اگر قیمت هم تغییر کند تاثیری روی خودروی خریداری شده توسط آنها نخواهد داشت. به این ترتیب هم در بازار آرامش به وجود میآید و هم مردم مطمئن میشوند که خودروساز به دنبال افزایش قیمت نیست.
بابایی درباره اینکه سیستم جدید پیشفروش خودرو تا چه حد مشکل سرمایه در گردش ایرانخودرو را برطرف کرده است؟خاطرنشان کرد: در این خصوص اول باید بررسی شود که خودروساز نسبت به سال گذشته نیاز به چه حجمی از سرمایه در گردش دارد. یک حساب سرانگشتی به ما میگوید که وقتی 10 درصد سهم پرداختی خودروساز برای دریافت سرمایه در گردش از بانکها 24 برابر شده است و بانکها از ابتدای سال تا به حال هم ریالی به ما پرداخت نکردهاند، به همین دلیل خودروسازان مجبور شدند منابعی را فراهم کنند که مسالهی سرمایه در گردش را از راههای دیگری برطرف کنند.
او درباره اینکه سیستم جدید پیشفروش توانسته است مشکل خودروساز را برطرف کند؟ تاکید کرد: خوشبختانه توانستهایم با این سیستم جدید بخشی از مشکل را برطرف کنیم.
وی افزود: خودروساز به دنبال افزایش قیمت نیست اما از شورای سیاستگذاری هم به خاطر تصمیمات جدیدی که گرفته است تشکر میکنیم؛ چرا که به خودروساز کمک کردند تا مقداری از مشکلات را برطرف کند.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با تاکید بر اینکه هزینههای ایرانخودرو به شدت افزایش یافته است درباره اینکه افزایش هزینه خودروساز نسبت به سال گذشته چه مقدار بوده است؟ گفت: اگر جلوی افزایش قیمت مواد اولیه گرفته میشد مطمئنا خودروساز الان دغدغهای نداشت.
او ادامه داد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که قیمتها در بورس بسیار سریع تغییر میکند. آلومینیوم، پلیمر، مس و مانند آن بسیار سریع دچار افزایش قیمت میشوند ولی خودروساز مجبور است قیمت را ثابت نگه دارد. دغدغه اصلی ما در حوزهی مواد اولیه است. برای مثال 700 تومان ورق به 1800 تومان رسیده است؛ آلومینیوم 1800 تومانی به 2200 تومان رسیده است و مس 9 هزار تومانی به 24 هزارر تومان رسیده است. همهی اینها بر تغییر هزینه خودروساز تاثیرگذار بوده است اما به نسبت خودروساز افزایش درآمدهای معقولتری داشته است.
به گفته او خوشبختانه هدف ما که بازگرداندن آرامش به بازار بوده در حال حاضر محقق شده است. شاید مردم ما تعجیل داشته باشند که زودتر به خودرو برسند. این تعجیل باعث شده است که بازار آزاد به وجود بیاید اما در شرایط فعلی بهتر است که کمی حوصله داشته باشند.
او همچنین درباره اینکه آیا برنامههای پیشفروش شما ادامه خواهد داشت؟ گفت: پیشفروش را تا جایی که استقبال بشود ادامه خواهیم داد.
وی درباره اینکه فکر میکنید مدلهای بعدی که به صورت پیشفروش عرضه خواهند شد چه خودروهایی هستند؟افزود: پارس، سمند، 405 و خودروهای دیگری که لازم است تا برای آرامش بازار به این صورت عرضه شوند را پیشفروش خواهیم کرد.