به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» پژو 405 جی ال ایکس بنزینی با ترمز ضد قفل و ایربگ راننده به قیمت 16 میلیون و 221 هزار و 500 تومان به صورت نقدی به فروش می رسد.
همچنین پژو 405 اس ال ایکس بنزینی با موتور 16 سوپاپ تی یو 5 ، ترمز ضد قفل و ایربگ راننده نیز با 16 میلیون و 902 هزار تومان به فروش می رسد .
تحویل این خودروها 30 روزه همراه با کارت طلایی یک ستاره اختیاری با 25 درصد تخفیف است.
فروش نقدی پژو 405 جی ال ایکس دو گانه سوز با ایربگ راننده و ترمز ضد قفل 17 میلیون و 305 هزار و 400 تومان با تحویل 30 روزه و کارت طلایی یک ستاره اختیاری با 25 درصد تخفیف است اما در فروش اعتباری مبلغ 12 میلیون و 110 هزار تومان به صورت پیش پرداخت اخذ می گردد و الباقی طی سه فقره چک 4 ماهه به مبلغ 1میایون و 870 هزار ریال دریافت می گردد .
تحویل خودرو در فروش اعتباری 40 روزه است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» پژو 405 جی ال ایکس بنزینی با ترمز ضد قفل و ایربگ راننده به قیمت 16 میلیون و 221 هزار و 500 تومان به صورت نقدی به فروش می رسد.
همچنین پژو 405 اس ال ایکس بنزینی با موتور 16 سوپاپ تی یو 5 ، ترمز ضد قفل و ایربگ راننده نیز با 16 میلیون و 902 هزار تومان به فروش می رسد .
تحویل این خودروها 30 روزه همراه با کارت طلایی یک ستاره اختیاری با 25 درصد تخفیف است.
فروش نقدی پژو 405 جی ال ایکس دو گانه سوز با ایربگ راننده و ترمز ضد قفل 17 میلیون و 305 هزار و 400 تومان با تحویل 30 روزه و کارت طلایی یک ستاره اختیاری با 25 درصد تخفیف است اما در فروش اعتباری مبلغ 12 میلیون و 110 هزار تومان به صورت پیش پرداخت اخذ می گردد و الباقی طی سه فقره چک 4 ماهه به مبلغ 1میایون و 870 هزار ریال دریافت می گردد .
تحویل خودرو در فروش اعتباری 40 روزه است.