درود بر همراهان پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیونینگ , کسانی که میخواهند خودروی دست دوم تا سقف 25میلیون تومان خریداری کنند گزینه های زیر بهترین است:

مدل خودرو سال تولید توضیحات قیمت
اپل کورسا --- قرمز-۲درب-کولردار ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
پروتون ویرا ۸۳ ابی متالیک-تمیز-فنی سالم ۲۵.۵۰۰.۰۰۰
پروتون ویرا ۸۷ بژ-لیفت بک-بیمه بدنه وثالث ۲۱.۰۰۰.۰۰۰
پژو۲۰۶ ۸۸ بی رنگ- بیمه بدنه و ثالث ۲۲.۷۰۰.۰۰۰
پژو۲۰۶ ۸۷ نوک مدادی-یکسال بیمه ۲۰.۹۰۰.۰۰۰
پژو۲۰۶ ۸۸ نوک مدادی-عقب و جلوسالم ۲۲.۰۰۰.۰۰۰
پژو۲۰۶ ۸۹ فمی سالم- دولکه رنگ ۲۴.۵۰۰.۰۰۰
پژو ۴۰۵ ۸۹ دوگانه سوز-درحدصفر-بیمه کامل ۲۱.۴۰۰.۰۰۰
پژو پارس ۸۸ سفید-۱۰ ماه بیمه-رنگ شده ۲۲.۰۰۰.۰۰۰
تندر ۹۰ فول ۸۷ نوک مدادی-۶۵ هزار کارکرد ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
تندر ۹۰ فول ۸۷ بیمه- فول فنی سالم-نقره ای ۲۳.۵۰۰.۰۰۰
سمند ۸۹ ال ایکس-کم مصرف-۸۴ هزار ۲۳.۳۰۰.۰۰۰
سمند ۸۹ پایه گازسوز-سنداول-بی رنگ ۲۳.۷۰۰.۰۰۰
سمند ۹۱ اس ای-۳۹ هزار کارکرد-یک لکه رنگ ۲۲.۳۰۰.۰۰۰