جام جم آنلاين: 127 سال پيش نخستين خودروي جهان با ثبت اختراع شماره 37435 توسط كارل بنز در اداره ثبت اختراعات رايش به دنيا معرفي شد و گرچه از آن زمان تا اكنون دهها هزار ابتكار و اختراع در صنعت خودروسازي جهان به ثبت رسيده است، اما به نظر ميرسد بشر تازه در ابتداي راهي طولاني و هيجانانگيز قرار دارد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
طي يك دهه اخير، صنايع مختلف از جمله فناوري طراحي و ساخت خودرو از چنان پيشرفت چشمگيري برخوردار بوده است كه آن را نه تنها برابر بلكه فراتر از كل پيشرفت صنايع در يك قرن گذشته ميدانند. از اين رو بايد اين فرض را جدي گرفت كه تنها در يك دهه آينده اتفاقات عجيب و فراتر از تصور زيادي در صنعت خودروسازي جهان روي دهد و بايد منتظر خودروهايي بود كه حتي شايد هماكنون نيز تصوركردنشان كار دشواري باشد. محصولاتي كه در قالب خودروهاي مفهومي طراحي و رونمايي ميشود راه را براي تبديل شدن اين تصورات به واقعيت عيني هموار ميسازد. در واقع اينجا صحبت از خودروهايي است كه از آينده خواهند آمد!
ASQ؛ براي حركت در خشكي و آب
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


جويونگ كيم دانشجوي خوش شانس دانشگاه هانگيك كره جنوبي است كه با طراحي خودروي مفهومي ASQ براي برند خودروساز آئودي توجه مديران ارشد اين غول خودروساز را به خود جلب كرد. به ASQ لقب خودرويي از آينده را دادهاند و گرچه حدود سه سال از رونمايي طرحهاي مربوط به آن ميگذرد اما تاكنون كمترين اشكال طراحي نيز به آن گرفته نشده است. اين خودرو در آن دسته خودروهايي قرار ميگيرد كه در آيندهاي نهچندان دور توجه جدي بازار خودروسازي آلمان را به خود جلب خواهد كرد. اين خودرو براي سال 2040 در نظر گرفته شده است يعني زماني كه بدترين سناريوي ممكن درخصوص اوضاع جوي زمين در تاريخ سياره مادر ترسيم شده است. در آن دوران پيشبيني ميشود سطح آب اقيانوسها به دليل آب شدن يخهاي قطبي تا حد زيادي بالا ميرود. از اين رو ميتوان تصور كرد نه تنها سرزمينهايي همچون ونيز از ميان خواهند رفت بلكه آب درياها و اقيانوسها بسياري از نقاط ديگر جهان را نيز فرا خواهد گرفت. شايد به همين دليل است كه ASQ به عنوان خودروي دومنظوره يعني براي حركت در خشكي و آب طراحي شده است. ساختار كشيده و انحنادار بدنه، تداعي كننده سرعت و شتابي است كه حداقل روي آب و در مقايسه با خشكي حد و مرز چنداني ندارد! اما اوج هنرنمايي طراح را ميتوان در قابليتهاي حركتي اين خودرو در عمق آب جستجو كرد به طوري كه براحتي تا عمق چند متري آب نيز نفوذ ميكند. ASQ در حين حركت روي خشكي از سيستم حركت روي چهار چرخ بهره ميبرد. در اين سيستم در هر چرخ يك موتور الكتريكي نصب شده است و جالب اينكه دو چرخ جلويي طراحي گوي شكلي دارند كه قدرت مانوردهي خودرو را تا حد زيادي افزايش ميدهد. انرژي مورد نياز براي حركت اين خودرو به وسيله موتور هيدروژني تامين ميشود كه ميتوان آن را همچون ژنراتور الكتريكي تامينكننده انرژي حركتي ASQ تلقي كرد. البته با ورود خودرو در آب اين سيستم پيش رانش جت آبي است كه اين محصول خلاقانه را به جلو ميبرد. گفته ميشود اين خودرو يكي از محصولات مفهومي است كه آئودي برنامه قطعي جهت توليد آن در سه دهه آينده را در دستور كار خود قرار داده است.

ZX-6؛ مرموز اما هيجان انگيز


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگبي.ام.و از آن دسته شركتهاي خودروسازي است كه حتي در بحرانيترين دوران اقتصادي هم نگاه خود را از آينده برنميدارد. اين شركت برخلاف بسياري از برندهاي سرشناس خودروساز، محصولات مفهومي خود را براي سالهاي نهچندان دور معرفي ميكند. ZX-6 نتيجه چنين نگرشي است كه قرار است در سال 2015 وارد مرحله توليد شود.
هرچند مديران ارشد بي.ام.و با قطعيت از اين موضوع حرف ميزنند اما اين خودرو آنقدر ظاهر عجيب و غريبي دارد كه بسختي ميتوان روزي چنين نزديك را تصور كرد كه اين خودرو در خيابانها به حركت درآيد. اين خودرو نيز همچون بسياري از خودروهاي مفهومي حاصل تفكر خلاقانه گروهي از دانشجويان و البته اين بار دانشجويان شبكه بينالمللي آموزش عالي طراحي تورين است. فلسفه طراحي اين خودرو ماجراي جالبي دارد. مديران ارشد بي.ام.و از دانشجويان اين مركز خواسته بودند تا با الهام گرفتن از عناصر موجود در طبيعت نظير خورشيد، دريا، باد و خاك خلاقيت ذاتي خود در زمينه طراحي خودرويي متفاوت و البته كاربردي را به كار بندند. 35 دانشجو در قالب 15 تيم دست به كار شده و در نهايت ZX-6 را براي بي.ام. طراحي كردند. درخصوص اين خودرو اطلاعات چنداني منتشر نشده است اما از معدود تصاويري كه از آن منتشر شده ميتوان دريافت كه قابليت حركت در آب را نيز دارد. براي مشخص شدن راز و رمز اين خودرو نبايد چندان عجله كرد، سال 2015 همه چيز روشن ميشود.
Nagare؛ جرياني همچون امواج دريامرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مزدا به طراحي و توليد خودروهاي اسپرت شهرت خاصي پيدا كرده است. اين تمايل ديدني در محصولات مفهومي اين برند خودروساز نيز بخوبي ديده ميشود. كافي است نگاهي به Nagare تازهترين محصول مفهومي مزدا بيندازيم تا همه چيز مشخص شود. ساختار فوق آيروديناميك اين خودرو انتظارات از يك خودروي پرشتاب و مناسب براي استفادههاي درون شهري را بالا ميبرد. قرار گرفتن چهار چرخ در منتهي اليه گوشههاي خودرو قدرت مانوردهي و حركات سريع خودرو را به ميزان چشمگيري افزايش داده است.
Nagare در زبان ژاپني به معناي جريان است. بدون شك طرحهاي شيارمانندي كه در بدنه خودرو ديده ميشود، با الهام از جريان هميشه آزاد امواج آب در طراحي خودرو وارد شدهاند. خودرو داراي دو در پهن پيكر و كشيده است كه در زمان باز بودن تداعيكننده پرندهاي با بالهاي بلند و كشيده است. مزدا براي ساخت اين خودرو در سال 2020 برنامههاي زيادي را تدارك ديده است.
carbodydesign / مترجم: مهدي پيرگزي