ضبط اولین سری از مسابقه «رالی ایرانی» به کارگردانی «آرش معیریان» به پایان رسید.
علیرضا تهرانی دستیار اول کارگردان، در گفتوگو با فارس، گفت: مجموعه «رالی ایرانی» با حضور بازیگران شرکتکننده و جمعی دیگر از هنرمندان کشورمان در تهران کلید خورد.

وی افزود: ضبط اولین سری تجربه خوبی بود و اخلاق حسنه بازیگران در طول برگزاری مسابقه باعث شد تا هیچ مشکلی به وجود نیاید و ما را در ادامه کار مصممتر کند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
وی توضیح داد: فعلا سری اول، مرحله تدوین را توسط یک گروه به سرپرستی آرش معیریان سپری میکند و ضمنا ضبط سری دوم هنوز مشخص نشده است.

«علیرضا تهرانی» دستیار اول کارگردان، در گفتوگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون فارس، ضمن اعلام این خبر گفت: مجموعه «رالی ایرانی» با حضور بازیگران شرکتکننده و جمعی دیگر از هنرمندان کشورمان در تهران کلید خورد.

وی ادامه داد: اولین سری مسابقه با حضور سه گروه شرکتکننده شامل محمدرضا فروتن و سیروان خسروی، الناز شاکردوست و بهنوش بختیاری و نیما فلاح و سحر ولدبیگی ضبط میشود.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
تهرانی تصریح کرد: «رالی ایرانی» یک فیلم ـ مسابقه در ژانر نمایش واقعی (reallityshow) است که برای اولین بار در سینمای ایران و برای نمایش خانگی ساخته میشود.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
وی افزود: در این ژانر که در سینمای بینالملل سابقه بیشتری دارد، یک فیلمنامه دقیق وجود دارد که بازیگران تنها از ۵۰ درصد آن مطلع میشوند و بنابراین دائما در شرایط پیشبینی نشده قرار میگیرند که باید در آن به تصمیم برسند و فیالبداهه با یکدیگر رقابت میکنند. گروه بزرگ تولید و کارگردانی از هفتهها پیش از شروع رالی، همه شرایط را آماده میکنند و جای دوربینها را پیدا میکنند و با در نظر گرفتن همه احتمالات و تصمیمات غیر مترقبه بازیگران، صحنه را آماده میکنند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
تهرانی گفت: در این فیلم ـ مسابقه که ۵۰ درصد آن نمایشی است، سه گروه بازیگران انتخاب میشوند و مسابقه را در سه شبانهروز به اتمام میرسانند. پایان فیلم سه روز بعد در یک جنگل دورافتاده در شمال کشور خواهد بود. «رالی ایرانی» شامل لوکیشن بزرگی است که از تهران شروع شده و تا نقاط دیگر ایران ادامه مییابد.


وی افزود: در این ژانر که در سینمای بینالملل سابقه بیشتری دارد، یک فیلمنامه دقیق وجود دارد که بازیگران تنها از 50 درصد آن مطلع میشوند و بنابراین دائما در شرایط پیشبینی نشده قرار میگیرند که باید در آن به تصمیم برسند و فیالبداهه با یکدیگر رقابت میکنند. گروه بزرگ تولید و کارگردانی از هفتهها پیش از شروع رالی، همه شرایط را آماده میکنند و جای دوربینها را پیدا میکنند و با در نظر گرفتن همه احتمالات و تصمیمات غیر مترقبه بازیگران، صحنه را آماده میکنند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


تهرانی گفت: در این فیلم ـ مسابقه که 50 درصد آن نمایشی است، سه گروه بازیگران انتخاب میشوند و مسابقه را در سه شبانهروز به اتمام میرسانند. پایان فیلم سه روز بعد در یک جنگل دورافتاده در شمال کشور خواهد بود. «رالی ایرانی» شامل لوکیشن بزرگی است که از تهران شروع شده و تا نقاط دیگر ایران ادامه مییابد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
رضا مصباح در گفتوگو با نامه درباره توزیع این مجموعه گفت: مجموعه اول در مرحله تدوین قرار دارد و به زودی در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود.چه عاملی باعث شد «رالی ایرانی» را بسازید؟

دغدغه انجام یک کار فرهنگی را همیشه داشتم. دوست داشتم در این حوزه اثری ارائه دهم که باعث جذب مخاطب شود و کمی از جایگاه ماهواره در میان خانوادههای ایرانی بکاهد. با همفکری گروه تولید تصمیم گرفتیم یک Reality Show بسازیم و زندگی واقعی هنرمندان و افراد مطرح جامعه را در آن نشان دهیم. ایده «رالی ایرانی» اینگونه شکل گرفت. از طرف دیگر امسال به عنوان سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» شناخته شده است. ساخت «رالی ایرانی» به اشتغالزایی کمک کرده و مردم را به تماشای یک مجموعه ایرانی ترغیب خواهد کرد.


یعنی قرار است در «رالی ایرانی» وارد زندگی خصوصی افراد سرشناس شوید؟

تا اندازهای بله. قرار است ۷۲ ساعت با چهرههای عرصههای مختلف هنری، اجتماعی و سیاسی زندگی کنیم. چهرهها را در موقعیتهای مختلف قرار میدهیم و عکسالعملهای آنها را در قالب «رالی ایرانی» به مردم نشان خواهیم داد. برای اولین مجموعه زندگی چهرههای هنری را به نمایش گذاشتیم. در مجموعههای بعدی حتما از چهرههای اجتماعی، سیاسی و ورزشی استفاده خواهیم کرد. ممکن است روزی چهرههای سیاسی و هنری را در یک رقابت تنگاتنگ با هم ببینید.


شیوه کار «رالی ایرانی» چگونه است؟

در هر مسابقه از ۶ چهره استفاده خواهد شد که در ۳ گروه ۲ نفره تقسیم میشوند. هر گروه در سه روز حضور خود باید در مسیری که برایشان تعیین شده است حرکت کنند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شرکتکنندگان براساس یک سناریو پیش میروند.

این کار هیچ سناریو و فیلمنامهای ندارد. کار بداهه است و در واقع شرکتکنندگان رفتار واقعی خودشان را در شرایط مختلف نشان میدهند. برای هر مجموعه لوکیشن کار تغییر میکند و موضوعات جدیدی شکل میگیرد. در واقع ما بازیگران را در موقعیتهای خاصی قرار میدهیم تا آنها مجبور شوند عکسالعمل از خود بروز دهند. همین غیرمنتظره بودن موقعیتها باعث جذابیت این مجموعه خواهد شد.


چند مجموعه از «رالی ایرانی» وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد؟

ما برای ساخت ۵ مجموعه مجوز گرفتیم اما تصمیم داریم اگر خدا بخواهد تا ۲۰ مجموعه را بسازیم.


نگران ممیزیهای ارشاد پس از ساخت مجموعه نیستید؟ مشکلاتی که «شام ایرانی» گرفتار آن شد و مجوز توزیع مجموعه خانمها با فاصله زمان بسیار زیاد داده شد.

امیدواریم مشکلی پیش نیاید. در واقع از وزارت ارشاد انتظار داریم که در پخش این مجموعه از ما حمایت کند. گروه تولید تلاش کرده است تا استعداد و سرمایه ایرانی را از طریق «رالی ایرانی» حفظ و برای مردم لحظات جذابی ایجاد کند. همین موضوع باعث میشود از وزارت ارشاد انتظار داشته باشیم تا نگاهی بزرگمنشانه به این مجموعه داشته باشد. در واقع میخواهیم نه تنها سنگی جلوی پایمان انداخته نشود بلکه با عنایت دوستان کار به خوبی مراحل تولید و توزیع را پشت سر بگذارد و شرایطی ایجاد شود که سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بخش فرهنگی رغبت بیشتری پیدا کنند. حوزه فرهنگ، به سرمایههای کلان احتیاج دارد. با عنایت مسئولان میتوان سرمایهگذاران را جذب کارهای فرهنگی کرد.


شما به عنوان سرمایهگذار «رالی ایرانی» شناخته شدهاید. قرار است در این مجموعه از حضور اسپانسرها هم استفاده کنید؟

گرفتن اسپانسر برای ما اصل نیست. ما میتوانیم باکسهای تبلیغاتی را در اختیار اسپانسرهای تجاری قرار دهیم اما با این کار جنبه فرهنگی کار کمرنگ خواهد شد اما اگر مجموعهای باشد که بخواهد در این عرصه کار فرهنگی کند و خودش را به عنوان یک فعال عرصه فرهنگی معرفی کند حتما از حضورش استقبال خواهیم کرد. در حال حاضر نیز با برخی مجموعهها در حال مذاکره هستیم. اما در نهایت ما میخواهیم «رالی ایرانی» یک اثر فرهنگی و فاخر باشد.


با توجه به شرایط مالی حوزه فرهنگ تصور میکنید بتوانید به سود مالی برسید؟

به سود مالی فکر نمیکنیم. برای سودآوری کارهای غیرفرهنگی هست. «رالی ایرانی» برای من یک تکلیف فرهنگی است. اما مطمئنا اگر عنایت خداوند باشد حتما در «رالی ایرانی» به سود مالی خواهیم رسید.


معمولا چهرهها تمایلی ندارند که زندگی و شخصیت واقعیشان نمایش داده شود. با این موضوع مشکلی نداشتید؟


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

برای انتخاب چهرهها تقریبا با ۷۰ بازیگر مذاکره داشتیم. برخی از بازیگران خود تمایلی به حضور نداشتند و برخی دیگر معیارهای مدنظر ما را نداشتند. اما مطمئنا هستند بازیگرانی که علاقه دارند در عالم واقعیت خود را به مردم معرفی کنند. طبیعتا کار سخت است؛ رفتارهای هر یک از شرکتکنندگان به مدت ۷۲ ساعت با ۱۰ دوربین ثبت میشود. شاید یک نفر بتواند در ساعات اولیه نقش بازی کند اما از یک جایی دیگر نمیتواند خودش نباشد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مسلما مردم دوست دارند با خود واقعی چهرهها آشنا شوند. نگران نیستید که عکسالعمل چهرهها، باعث تخریب جایگاهشان در میان مردم شود.

کسانی که انتخاب شدهاند از افراد فرهیخته هستند و مسلما رفتارهایشان هم در نهایت دقت خواهد بود. حتی میتوانم بگویم این مجموعه میتواند تاثیرگذاری چهرهها را افزایش دهد تا جایی که مردم به راحتی بتوانند خارج از دنیای فیلم این افراد را بپذیرند و الگوسازی کنند. من به این مجموعه امید بسیار دارم و امیدوارم با استقبال مردم روبهرو شود.


«رالی ایرانی» یک مجموعه جدید است و مسلما با انتقادهای بسیاری همراه خواهد بود. نگران انتقادها نیستید؟ تجربه ثابت کرده است که کار جدید از سوی منتقدان به راحتی پذیرفته نمیشود. در همان «شام ایرانی» که مثال زدم، حتی یکی از هنرپیشهها مورد حمله شدید یکی از منتقدان قرار گرفت.

هر کاری مشکلات خودش را دارد و مسلما این مجموعه هم با انتقادهای بسیاری رو به رو خواهد بود. ما خود زمینه جذب انتقادها را فراهم میکنیم و امیدواریم منتقدان با نقدهای سازنده خود ما را در ادامه مسیر همراهی کنند. نقدهای مخرب در کشور، دین و آئین ما هیچ جایگاهی ندارد. انتقاد اگر سازنده باشد زمینه پیشرفت و تعالی را فراهم میکند و ما از این گونه انتقادها استقبال میکنیم.


مجموعه اول «رالی ایرانی» چه زمانی توزیع میشود؟

ضبط کار امروز تمام میشود. تدوین به ۲۵ روز زمان نیاز دارد. بعد از آن مجموعه اول در سه هفته و در قالب ۳ لوح فشرده توزیع خواهد شد. به لطف خدا اولین مجموعه حداکثر تا یک ماه دیگر توزیع خواهد شد.
رالی ایرانی در جادههای شمال
جام جم آنلاین: «رالی ایرانی» به کارگردانی آرش معیریان بتازگی کلید خورده است. این مسابقه که با حضور بازیگران و خوانندگان سرشناس برپا میشود، قرار است در شبکه نمایش خانگی ارائه شود.

درباره جزئیات این مسابقه گپ کوتاهی با معیریان زدهایم.

تصویربرداری «رالی ایرانی» چه زمانی و از چه منطقهای شروع میشود؟

روز شنبه بیست و پنجم شهریور تصویربرداری «رالی ایرانی» شروع شد که تقریبا 14 ساعت آن گذشته است و در جادههای شمال کشور تصویربرداری میشود.

کدامیک از شرکتکنندگان با هم مسابقه میدهند؟

گروه اول را محمدرضا فروتن و سیروان خسروی تشکیل میدهند که در واقع با یک اتوبوس از ترمینال شرق راه افتادهاند و چند ساعتی از شروع مسابقه آنها میگذرد. گروه دوم هم الناز شاکردوست و بهنوش بختیاری هستند که از هشت صبح دیروز با قطار، تهران را ترک کردهاند و با وسایل نقلیه مختلفی هم به ایستگاههای مورد نظر میرسند. گروه سوم را هم نیما فلاح و همسرشان سحر ولدبیگی تشکیل میدهند که با هواپیمای شخصی از فرودگاه پیام کرج به مقصد ساری میروند و به ایستگاه مورد نظر میرسند.

ایستگاهی که همه گروهها در آن مستقر میشوند، کدام منطقه است؟

در واقع ایستگاهها جزو نقاط محرمانه کار است و شرکتکنندگان هم از محل دقیق آن اطلاع ندارند. آنها با جی پی اس و وسایل و ادواتی که در اختیارشان قرار داده میشود و با کمک فرزاد حسنی، مجری و داور مسیرها را پیدا میکنند و ایستگاه به ایستگاه اطلاعات هر مرحله را دریافت میکنند.

وسایل نقلیه تغییر میکند؟

بله، در هر ایستگاه وسیله نقلیه عوض میشود، مثلا ماشینهای مخصوص رالی در اختیارشان قرار میگیرد یا موتور، وسایل غواصی یا وسایل عملیات راپل (گذر از مسیرهای جنگلی با طناب و قرقره).

در انتخاب شرکتکنندگان از بین بازیگران و خوانندگان دچار مشکل نبودید؟

به جرات میتوانم بگویم که نزدیک به 75 درصد بازیگران محبوب برای شرکت در این مسابقه دعوت شدهاند که بجز دو یا سه نفر همگی بشدت از آن استقبال کردند. این دوستان در مسابقات آینده که هر ماه یک بار برگزار میشود، به ما ملحق خواهند شد که در نهایت فینال این مسابقه به شکل یک فیلم سینمایی در سالنهای سینما به اکران درمیآید.

فروتن و شاکردوست در رالی ایرانی

آرش معیریان مجموعه «رالی ایرانی» را با حضور بازیگرانی چون محمدرضا فروتن، الناز شاکردوست، بهنوش بختیاری و سحر ولدبیگی کلید زد. «رالی ایرانی» یک فیلم ـ مسابقه در ژانر نمایش واقعی (reallityshow) است که برای اولین بار در سینمای ایران و برای نمایش خانگی ساخته میشود.
آرش معیریان مجموعه «رالی ایرانی» را با حضور بازیگرانی چون محمدرضا فروتن، الناز شاکردوست، بهنوش بختیاری و سحر ولدبیگی کلید زد.

به گزارش فارس، «علیرضا تهرانی» دستیار اول کارگردان ضمن اعلام این خبر گفت: مجموعه «رالی ایرانی» با حضور بازیگران شرکتکننده و جمعی دیگر از هنرمندان کشورمان در تهران کلید خورد.

وی ادامه داد: اولین سری مسابقه با حضور سه گروه شرکتکننده شامل محمدرضا فروتن و سیروان خسروی، الناز شاکردوست و بهنوش بختیاری و نیما فلاح و سحر ولدبیگی ضبط میشود.

تهرانی تصریح کرد: «رالی ایرانی» یک فیلم ـ مسابقه در ژانر نمایش واقعی (reallityshow) است که برای اولین بار در سینمای ایران و برای نمایش خانگی ساخته میشود.

وی افزود: در این ژانر که در سینمای بینالملل سابقه بیشتری دارد، یک فیلمنامه دقیق وجود دارد که بازیگران تنها از 50 درصد آن مطلع میشوند و بنابراین دائما در شرایط پیشبینی نشده قرار میگیرند که باید در آن به تصمیم برسند و فیالبداهه با یکدیگر رقابت میکنند. گروه بزرگ تولید و کارگردانی از هفتهها پیش از شروع رالی، همه شرایط را آماده میکنند و جای دوربینها را پیدا میکنند و با در نظر گرفتن همه احتمالات و تصمیمات غیر مترقبه بازیگران، صحنه را آماده میکنند.

تهرانی گفت: در این فیلم ـ مسابقه که 50 درصد آن نمایشی است، سه گروه بازیگران انتخاب میشوند و مسابقه را در سه شبانهروز به اتمام میرسانند. پایان فیلم سه روز بعد در یک جنگل دورافتاده در شمال کشور خواهد بود. «رالی ایرانی» شامل لوکیشن بزرگی است که از تهران شروع شده و تا نقاط دیگر ایران ادامه مییابد.
صحنه تصادف شاکردوست و بختیاری جزئی از فیلم بود
پس از اینکه بخشهایی از فیلم ـ مسابقه «رالی ایرانی» پیش از اینکه در بازار عرضه شود، در شبکههای اجتماعی قرار گرفت، مجری طرح «رالی ایرانی» با تایید پخش بخشهایی از آن، اظهار کرد: متاسفانه این امر مرسوم شده و شکل بدی در بین مردم پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار سرویس تلویزیون ایسنا، طی روزهای اخیر بخشهایی از فیلم ـ مسابقه «رالی ایرانی» که به کارگردانی آرش معیریان در حال ساخت است، توسط دوربینهای آماتور ضبط و در شبکههای اجتماعی قرار گرفت. در این بخشها صحنههای مربوط به تصادف الناز شاکردوست و بهنوش بختیاری با یک رهگذر به نمایش گذاشته شد.


محمدرضا مصباح ـ مجری طرح فیلم ـ مسابقه «رالی ایرانی» در گفتوگو با خبرنگار سرویس تلویزیون خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه تصاویر منتشر شده مربوط به بخشهایی از صحنههای تصادف الناز شاکردوست و بهنوش بختیاری با یک رهگذر بوده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه بروز اینگونه مسائل شکل بدی هم در حوزهی شخصی و هم در حوزهی کاری هنرمندان پیدا کرده است. وی ادامه داد: متاسفانه پس از اینکه این تصاویر را منتشر کردند، متوجه شدند که این تصادف شایعه و جزو قسمتهایی از «رالی ایرانی» بوده است. این فرهنگ بدی است که باید همهی رسانهها و کسانی که در حوزهی فرهنگ فعال هستند آن را از بین ببرند و این جا بیفتد که شایعهپراکنی کار درستی نیست.
مصباح در بخش دیگری از گفتوگوی خود از پایان تصویربرداری این فیلم ـ مسابقه خبر داد و گفت: تدوین رالی ایرانی از چهارشنبه (29 شهریور ماه) شروع میشود و اگر مشکلی پیش نیاید در مدت 20 روز آن را در سه پکیج به بازار عرضه خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه مراحل تصویربرداری 72 ساعته «رالی ایرانی» به پایان رسید، دربارهی لوکیشنها و نوع وسیلهی هر کدام از شرکتکنندهها، خاطرنشان کرد: لوکیشنهای ما از سه مسیر شروع شد و به جنگلهای مازندران و اطراف بهشهر منتهی شد. از میان بازیگران سحر ولدبیگی و نیما فلاح جزو گروهی بودند که از تهران با هواپیما به سمت شمال حرکت کردند. بهنوش بختیاری و الناز شاکردوست نیز جزو گروههایی بودند که با قطار این مسیر را طی کردند. محمدرضا فروتن و سیروان خسروی هم جزو گروهی بودند که با اتوبوس این مسیر را طی کردند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مجری طرح فیلم ـ مسابقه «رالی ایرانی» در پایان اظهار کرد: ساخت این فیلم مسابقه در سینمای ایران اتفاق نویی است و مراحل ساخت آن خیلی جالب پیش رفت و علاقهمندان برای اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت (iranianrally.com) مراجعه کنند