مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
دولت برای صیانت از خودروهای تاریخی ( کلاسیک )و جلوگیری از اسقاط آنها اردیبهشتماه سال 1389 آییننامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی را مصوب و ابلاغ کرد؛ مصوبهای که اجرای آن با شمارهگذاری خودروهای تاریخی آغاز شده است . مجید ابوالفتحی، مدیر عامل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی در گفتوگو با خبرنگار جامعه فارس درباره نحوه ثبت نام برای دریافت پلاک تاریخی و شرایط خودروها گفت: ثبت نام برای داوطلبان دریافت پلاک، به صورت اینترنتی و از طریق سایت کانون به نشانی اینترنتی كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران آغاز شده است. در فاز اول طرح شمارهگذاری خودروهای تاریخی (کلاسیک)، امکان ثبت نام برای خودروهای با قدمت 50 سال و بالاتر که دارای اصالت کالبدی و از نظر فنی سالم باشد وجود دارد و پس از آن در فاز دوم طرح، خودروهای با بیش از 25 سال سن، شماره گذاری خواهند شد . ابوالفتحی افزود: پس از ثبت نام، دارندگان خودرو رسید و کد رهگیری دریافت خواهند کرد و پس از بررسیهای اولیه مدارک توسط اعضاء کارگروه، زمان کارشناسی نهایی به مالک یا دارنده خودرو اطلاع داده میشود. سپس خودرو به مکان دبیرخانه منتقل شده و در صورت دریافت نظریه مثبت کارشناسی، برای نصب پلاک به راهور و برای دریافت شناسنامه تاریخی به سازمان میراث فرهنگی معرفی میشود. ضمناً کسانی که پلاک دریافت میکنند به عضویت کانون نیز در میآیند . خودروهای تاریخی ( کلاسیک ) در آیین نامه مصوب دولت، این گونه معرفی شده اند: خودروهای تاریخی به خودروهایی اطلاق می شود که ضمن حفظ اصالت از سلامت فنی کامل برخوردار باشند و انواع خودروهای تاریخی شامل خودروهای نفیسی هستند که بیش از 50 سال از تولید آن گذشته باشد و یا خودروهای قدیمی که بیش از 25 سال از تولید آن گذشته باشد و از لحاظ طراحی و مهندسی ساخت و یا کاربردی بی نظیر باشند و همچنین خودروهایی که دارای بعد فرهنگی باشند، شامل این آیین نامه میشوند. در فاز اول طرح شماره گذاری خودروهای تارخی (کلاسیک)، امکان ثبت نام برای خودروهای با قدمت 50 سال و بالاتر که دارای اصالت کالبدی و از نظر فنی سالم باشد وجود دارد و پس از آن در فاز دوم طرح، خودروهای با بیش از 25 سال سن، شماره گذاری خواهد شد.

منبع: سایت کانون اتومبیلرانی و جهانگردی