با سلام
کمک برای نصب سیستم ودوربین عقب روی مانیتور انرویید پژو پارس ۱۸۰۰ داشبورد جدید مدل مانیتور ( هلیکس) باتشکر از دوستان؟