تصویر بنز مدل1968-111111111111111111-jpgتصویر بنز مدل1968-000000000000-jpgالبته این عکس مال 2 سال پیشه.حیف که به خاطر کمبود جا اونو از دست دادیم.مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ