یک هنرمند ایتالیایی بدون استفاده از کامپیوتر و فقط با دستانش نقش هایی را روی یک لامبورگینی نگاشته است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ