نگاهی بر برترین کتابخانه های جهان که مطالعه در آن ها بسیار رویایی خواهد بود !

۱-کتابخانه کالج ترینیتی – دانشگاه دوبلین

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۲-کتابخانه کربی، کالج لافایت – ایستون، پنسیلوانیا، آمریکا

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۳-کتابخانه کنگره واشنگتن، آمریکا

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۴-کتابخانه ملی بلاروس – مینسک

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۵-کتابخانه صومعه سنت گال – سویس

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۶- اتاق مطالعه کتابخانه دانشگاه گراتس - اتریش

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۷-کتابخانه گیسل، دانشگاه کالیفرنیا، سان دیگو،آمریکا

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۸- کتابخانه تودلفت ، هلند

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۹- کتابخانه عمومی استکهلم - سوئد

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۱۰-کتابخانه اسکندریه ، مصر

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۱۱-اتاق مطالعه موزه بریتانیا – لندن، انگلستان

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۱۲-کتابخانه دانشگاه صوفیه – بلغارستان

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۱۳-کتابخانه عمومی سیاتل – واشنگتن، آمریکا

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۱۴-کتابخانه دانشگاه کویمبرا – پرتغال

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

۱۵-کتابخانه عمومی ونکوور ، کانادا

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


منبع:میهن استار