میهن استار: جزیره ( PRINCE WILLIAM SOUND ) در الاسکای جنوبی واقع شده است و بزرگترین بندر ِان والدز است که شامل جزایر کوچک متعددی می باشد که از جمله ان ها می توان به دهکده های بومی Cordova و Whittier اشاره کرد .

بیشتر مناطق ( PRINCE WILLIAM SOUND ) را پارک ملی بزرگی به همین نام در برگرفته است و مابقی نواحی ان نیز در تمام طول سال منجمد می باشد.

برای اولین بار جیمز کوک PRINCE WILLIAM SOUND را کشف کرده و آن را ساندویچ صدا نامید ( Sandwich Sound ) که بعدها به افتخار پرنس ویلیام پنجم به PRINCE WILLIAM SOUND به معنای صدای شاهزاده ویلیام تغییر نام پیدا کرد.

در سال ۱۹۶۴ یک زلزله مهیب در شب عید پاک تمامی این منطقه را ویران و تقریبا خالی از سکنه کرد . و به فاصله چند سال یعنی در سال ۱۹۸۹ نفت کش بزرگ اگزان والدز بر روی صخره آبگیر در نزدیکی بندر والدز به گل نشسته و زیان بزرگی محیط زیسته این منطقه وارد کرد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

منبع:میهن استار