مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
Aerodynamics (آیرودینامیک)
علم بررسی جران هوا اطراف یک جسم.آیرودینامیک نقش بسیار پر رنگی در طراحی ماشین های فرمول یک دارد.

Downforce (نیروی رو پائین)
نیروی آیرودینامیکی رو به پائینی که باعث افزایش چسبندگی و هندلینگ ماشین سر پیچ ها می شود.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
Drag
اصطلاحی است آیرودینامیکی به معنی اصطکاک یا نیروی مقاومت هوا.

DRS
سیستم کاهش دهنده دِرَگ می باشد که باعث افزایش سرعت ماشین می شود.این سیستم با دکمه ایی که روی فرمان قرار دارد فعال یا غیر فعال می شود.رانندگان از این سیستم در نقاط مشخص شده ای از پیست طی مراحل تمرینی و تعئین خط استفاده می کنند.در روز مسابقه، آنها تنها هنگام سبقت گیری مجاز به استفاده از این سیستم می باشند.

KERS
سیستم بازیافت انرژی جنبشی که باعث افزایش سرعت ماشین می شود.این سیستم مانع از اتلاف انرژی جنبشی ماشین هنگام ترمزگیری می شود به طوری که آن را در باطری هایی ذخیره می کند و هنگامی که رانندگان دکمه کِرس روی فرمان را فشار را می دهند آن را آزاد می کند.این سیستم هنگام ترمز گیری،انرژی ناشی از حرکت پیستون های موتور را توسط دینام به انرژی الکتریکی تبدیل و در باطری های بزرگی ذخیره می کند.همان دینام هنگام آزاد شدن انرژی از باطری ها،مانند یک موتور الکتریکی عمل می کند و باعث افزایش سرعت ماشین می شود.

Pit
مکانی از پیست که با دیوار از مسیر شروع/پایان جدا شده و گاراژ ماشین ها در آنجا قرار دارد.رانندگان برای تعویض تایر و تغئیر ست آپ ماشین طی مراحل تمرینی و تعئین خط و هنگام مسابقه به آنجا می روند.


Pole Position (جایگاه اول)
اولین مکان در خط شروع می باشد،جایی که سریع ترین راننده در مرحله تعئین خط،مسابقه را از آنجا شروع می کند.

Sector
برای مقاصد زمان گیری یک دور پیست را به سه بخش مساوی تقسیم می کنند و به هر یک از این بخش ها سِکتور می گویند.
107 % rule (قانون 107 درصد)
این قانون مانع شرکت کردن رانندگانی که قادر به ثبت زمانی در محدوده 107 درصدی زمان سریع ترین راننده در مرحله اول تعئین خط نباشند در مسابقه می شود.البته این قانون شامل حال رانندگانی که زمان مناسبی را در مراحل تمرینی ثبت کرده باشند نمی شود.


Racing Line (خط مسابقه)
مسیری فرضی است که با آن می توان یک دور پیست را در کم ترین زمان ممکن طی کرد.این مسیر به علت حرکت اتومبیل ها در آن،سیاه تر از بقیه مسیرهای جاده می باشد.به همین دلیل یک ناظر به راحتی می توند آن را در پیست پیدا کند.این مسیر به خاطر برجا ماندن لاستیک تایر بر روی آسفالت دارای بیشترین چسبندگی می باشد.(خط سبز در تصویر پائین)


Apex (نوک)
نقطه ایی که ِریسینگ لاین با شعاع درونی پیچ تماس پیدا می کند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
Ballast (سنگین کردن)
وزنه هایی که برای بالانس کردن ماشین و رساندن وزن ماشین به حداقل وزن مجاز از آنها در نقاط مختلف ماشین استفاده می شود.

Chassis (شاسی)
قسمت اصلی ماشین های فرمول یک می باشد،بخشی که موتور و سیستم تعلیق جلو به آن متصل می شوند.

Monocoque
کلمه ایی است فرانسوی به معنی پوسته ی یکپارچه.شاسی های امروزی ماشین های فرمول یک به این صورت ساخته می شوند.جایی است که کابین راننده در آن قرار دارد و موتور به قسمت عقب و سیستم تعلیق جلو به قسمت جلو آن متصل می شود.مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
Cockpit (کابین)
جایی از ماشین که راننده در آن قرار می گیرد.

Sidepod
قسمتی از ماشین است که در جناحین مونوکوکی و کاکپیت قرار دارد و تا عقب ماشین امتداد پیدا می کند.رادیاتورهای ماشین در این قسمت تعبیه می شوند.این قسمت همچنین ضربه هایی که از جناحین به ماشین وارد می شود را دفع می کند.امروزه این قسمت نقش آیرودینامیکی مهمی دارد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
Appeal (درخواست)
اقدامی که تیم ها از طرف رانندگان خود به خاطر دریافت نادرست پنالتی از طرف بازرسان مسابقه انجام می دهد می باشد.

Bargeboard
قطعه ای آیرودینامیکی است که بین و پشت چرخ های جلو به منظورهدایت جریان هوا قرار می گیرد و به صورت عمودی نصب می شود.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
Blistering
وقتی که دمای داخلی قسمتی از تایر افزایش شدیدی پیدا کند اجزا و ترکیبات آن بخار شده و از تایر خارج می شوند و باعث به وجود آمدن شکل های تاول و حفره مانند در سطح تایر می شوند.این اتفاق ناخوشایند می تواند در اثر انتخاب غلط نوع تایر،فشار زیاد هوای داخل تایر و استفاده از ست آپ نامناسب برای ماشین رخ دهد.

Bodywork
قسمت های ساخته شده از فیبر کربن که به مونوکوکی متصل هستند و همواره در معرض جریان هوا قرار دارند می باشند.مانند کاور موتور،دماغه ماشین،رادیاتور و غیره.

Bottoming
زمانی که سیستم تعلیق ماشین به آخرین درجه حرکت خود می رسد و شاسی ماشین با آسفالت برخورد می کند.

Brake balance(بالانس ترمز)
برای به دست آوردن بهترین بالانس هنگام ترمزگیری در پیچ های مختلف،رانندگان قادر به تنظیم و تغئیر چگونگی توضیع نیروی ترمز بین چرخ های جلو و عقب هستند. این کار توسط سویچ چند حالته ی روی فرمان ماشین انجام می شود.

Chicane
ترکیبی از دو پیچ تنگ با جهت های مختلف.معمولاً به دلایل ایمنی جهت کاهش سرعت ماشین ها قبل از پیچ های پر سرعت قرار می گیرند.

Clean Air (هوای تمیز)
اصطلاحی آیرودینامیکی می باشد به معنی جریان هوای عاری از هرگونه آشفتگی.هوای جلوی ماشین نفر اول تمیز می باشد درصورتی که هوای پشت آن از این خاصیت برخوردار نمی باشد.

Compound
تایرهای فرمول یک از بیش از 10 عنصر مختلف مانند لاستیک ها،پولیمرها،گوگرد،کربن سیاه،روغن وغیره تشکیل شده اند،در ساخت هر یک از کامپوند ها از مقدارخاصی از این عناصر استفاده می شود.فرمول یک شامل شش کامپوند مختلف برای پیست ها و وضعیت های آب و هوایی مختلف می باشد.کامپوند ایده آل باید دارای بیشتری مقدار چسبندگی و درعین حال بیشترین دوام و مقاومت حرارتی باشد.

Diffuser (منتشر کننده)
قطعه ایی است آیرودینامیکی که در قسمت انتهایی آندرتری یا کف ماشین و بین چرخ های عقب قرار دارد.به دلیل تاّثیر آن بر سرعت هوای زیر ماشین،نهایت دقت در طراحی آن به کار گرفته می شود.هر چه سرعت خروجی هوای زیر ماشین بیشتر باشد،دانفورس بیشتری توسط ماشین تولید می شود.مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
Drivr-throgh penalty
مجازاتی است که توسط بازرسان هنگام مسابقه به رانندگان به دلیل قانون شکنی هایی مانند سبقت هنگام پرچم زرد داده می شود.در این هنگام راننده مورد نظر باید به پیت وارد شده و با سرعت محدودی که قبلاٌ مشخص شده از آنجا عبور کند و دوباره به پیست برگردد.

Flat spot
اصطلاحی است که به ناحیه ایی از تایر که به دلیل ترمز شدید یا چرخش ماشین فرسوده شده است اشاره دارد.وجود این ناحیه در تایر،بالانس ماشین را برهم می زند و معمولا باعث ایجاد ارتعاش می شود و راننده را مجبور به تعویض تایر می کند.

Formation lap
دوری که قبل از شروع مسابقه و هنگامی که رانندگان به نوبت از مکان خود در خط شروع حرکت و دوباره به همان مکان برای شروع مسابقه بازمی گردند می باشد.معمولا به آن دور گرم کردن نیز می گویند.

G-force (نیروی-جی)
نیرویی فیزیکی است که معادل یک واحد نیروی جاذبه زمین می باشد.این نیرو هنگام تغیر جهت و سرعت ناگهانی چندین برابر می شود.رانندگان نیروی-جی شدیدی را سر پیچ ها و هنگام شتاب گیری و ترمزگیری تحمل می کنند و این موجب می شود وزن آنها در آن لحظه چندین برابر شود.

Graining
زمانی که به تایر فشار زیادی وارد شود یا تایر سر بخورد،تکه کوچکی از تایر از ریسمان تایر جدا شده و به قسمت های دیگر گام تایر می چسبد.این باعث می شود که قسمت اندکی از تایرارتباط خود با زمین را از دست دهد و چسبندگی تایر کاهش یابد.این یک حالت شایع در دماهای سرد و جاهایی که سطح پیست چسبندگی لازم را نداشته باشد می باشد.علاوه بر این موارد،استایل رانندگی،ست آپ ماشین،میزان سوخت و نوع کامپوند بر روی آن تأثیرگزار می باشند.

Gravel trap (محوطه ی شنی)
ناحیه ی بزرگی که بیرون پیچ قرار دارد و با ماسه پوشانده شده است می باشد.این ناحیه به منظور کم کردن سرعت ماشین هایی است که با از دست دادن تعادل خود از پیست خارج شده و به سمت دیواره های کناری پیست در حال حرکت هستند.

Grip (چسبندگی)
میزان کششی است که ماشین در یک نقطه ی معین می تواند داشته باشد.نقش پر رنگی درمیزان سرعت و راحتی کنترل ماشین سر پیچ ها ایفا می کند.داشتن گریپ بیشتر یعنی داشتن سرعت بیشتر سر پبچ ها می باشد و مهم ترین عوامل تأثیر گذار در آن عبارتند از مشخصات تایر و میزان دانفورس تولید شده توسط ماشین.بدون داشتن گریپ ماشین همواره در حال سُر خوردن خواهد بود.

Installation lap
اولین دوری که توسط رانندگان در ابتدای هر مرحله برای چک کردن عملکرد قسمت هایی مانند سیستم هدایت،ترمزها،پدال گاز می باشد.در این دور ماشین ها از خط شروع/پایان رد نمی شوند.

Jump start
هنگامی که راننده ای قبل از خاموش شدن پنچ چراغ قرمز،مسابقه را شروع کند می باشد.حسگرهای نصب شده در پیست توانایی تشخیص چنین مواردی را دارند.انجام چنین عملی با مجازات درایو- ترو پنالتی همراه است.

Left-foot braking (ترمز با پای چپ)
روشی از ترمز گیری می باشد که پس از ورود کلاچ دستی در دهه 90 میلادی به فرمول از محبوبیت خاصی برخوردار شد.در این روش عمل ترمزگیری با پای چپ انجام می شود.

Lollipop
نشانی است که هنگام پیت استاپ برای آگاه کردن راننده از آن استفاده می شود و به او اعلام می کند که ترمز بگیرد و سپس ماشین را در حالت دنده یک قرار دهد،قبل از اینکه ماشین از جک های نگدارنده رها و بر روی زمین قرار گیرد.

Marshal (مارشال)
افراد حاضر اطراف پیست می باشند که وظایفی همچون مطلع کردن رانندگان از وضعیت مسابقه در آن قسمت با تکان دادن پرچم ها،کمک به خارج کردن رانندگان و ماشین های متوقف شده کنار پیست،خاموش کردن آتش و تمیز کردن جاده را بر عهده دارند.

Oversteer (بیش فرمانی)
زمانی اتفاق می افتد که قسمت عقب ماشین بیشتر از قسمت جلو ماشین،موقعی که ماشین گردش میکند،بچرخد.در این حالت قسمت عقب ماشین سُر می خورد و تمایل به سبقت از قسمت جلوی ماشین را دارد.این وضعیت هنگامی که تایرهای عقب گریپ خود را از دست می دهند رخ می دهد.مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
Paddle
دردو طرف قسمت پشتی ِ فرمان قرار دارند و به راننده امکان تعویض دنده را می دهند.

Paddock
قسمت روبازی که پشت پیت قرار دارد می باشد.اتومبیل های حمل کننده ماشین های فرمول یک و وسایل تیم ها، در این مکان قرار می گیرند.مکان های استراحت درون پیست تیم ها نیز در این قسمت قرار دارند.

Parc ferme
مکانی در پیت است که ماشین ها پس از پایان مرحله تعئین خط و مسابقه در آنجا نگهداری می شوند تا از تغییراتی که توسط تیم ها به منظور افزایش عملکرد ماشین اعمال می شود جلوگیری شود.تیم ها فقط برای مواردی خاص و با نظارت شدید بازرسان قادر به اعمال تغییرات در ماشین خود هستند.

Pit wall (دیوار پیت)
جایی که صاحبان،مدیران و مهندسان تیم ها،زمان برگزاری مراحل تمرینی،تعئین خط و مسابقه در آنجا قرارمی گیرند می باشد.این مکان زیر سایه بان قرار دارد.

Pit board
تخته ای است که توسط فردی،پشت دیوار پیت نگه می شود تا هنگامی که راننده تیم از کنارش رد شد اطلاعاتی مانند مقام راننده در مسابقه، اختلاف زمانی اش با راننده های جلو و عقبی وتعداد دورهای باقی مانده را به او نشان دهد.

Plank
فیا(فدراسیون بین المللی اتوموبیل رانی) تیم ها را مجبور به نصب قطعه ای فلزی در قسمت زیرین ماشین کرده است تا ازکاهش شدید ارتفاع ماشین توسط تیم ها جلوگیری کند.

Practice (تمرین)
مرحله ی تمرینی است که در روزهای جمعه و شنبه ی هفته ای که مسابقه برگزار می شود انجام می گردد تا تیم ها بهترین ستاپ برای ماشین را انتخاب آنها را برای مرحله تعئین خط و مسابقه آماده کنند.

Protest (شکایت)
اعتراضی که توسط تیم ها زمانی که متوجه شوند که یک تیم قوانین را نقض کرده است می باشد.

Qualifying (تعیین خط)
مرحله ای تعئین خط یا زمان گیری می باشد.این مرحله به سه قسمت تقسیم می شود و در هر قسمت چندین راننده از آن حذف می شوند.این مرحله تعئین کننده مکان قرار گیری راننگان در روز مسابقه می باشد.

Reconniassance lap
دوری که توسط رانندگان هنگام خروج از پیت به منظور قرار گرفتن در خط شروع مسابقه زده می شود می باشد.

Retirement
هنگامی که راننده ای به دلیل تصادف یا مشکل مکانیکی ماشین قادر به ادامه مسابقه نباشد.

Safety car (ماشین ایمنی)
ماشینی که هنگام تصادف یا توقف ماشین های فرمول یک در پیست،جلوی ماشین ها قرار می گیرد تا آنها را مجبور به کاهش سرعت کند.این ماشین تا زمانی که پیست به حالت عادی برنگردد در آنجا حضور خواهد داشت.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
Shakedown
تستی که تیم ها برای اطمینان ازآمادگی ماشینی که تازه سوار شده است انجام می دهند.

Slipstreming
منطقه کم فشار پشت ماشین های در حال حرکت می باشد.رانندگان قبل از اقدام به سبقت گیری،در این منطقه که دارای درگ کمی است قرار میگیرند تا به سرعت خود بیافزایند.

Steward (ناظر)
شخصی که مسئول تصمیم گیری در مورد پنالتی ها،قوانین و هر حادثه ای که در روز برگزاری مسابقه رخ می دهد می باشد.

Stop-go penalty
مجازاتی مانند درایو-ترو پنالتی می باشد با این تفاوت که راننده مورد نظر باید 10 ثانیه در پیت توقف کند سپس حرکت کند.طی این 10 ثانیه او مجاز به تغئیر تایرها و ست آپ نمی باشد.

Tear-off strip
نوار شفاف باریک پلاستیکی است که رانندگان به لبه ی شیشه ایی مانند کلاه خود قبل از شروع مسابقه می چسبانند و در صورت کثیف شد آن را بر می دارند.


Telemetry
سیستمی است که اطلاعات مربوط به قسمت های مختلف ماشین را هنگام مسابقه به پیت می فرستد و مهندسان حاضردر پیت را قادر به مشاهده وضیت آنها می کند.


Torque (گشتاور)
تـُرک یا گشتاور به نیروی چرخشی موتور گفته می شود.تـُرک نشان دهنده میزان شتاب موتور در دورهای مختلف می باشد.


Traction (کشش)
نشان دهنده میزان قابلیت ماشین برای انتقال قدرت موتور به سطح جاده می باشد.Traction Contol (سیستم کنترل کشش)
سیستمی است که قابلیت تشخیص از دست رفتن کشش یک چرخ مانند وقتی که چرخی شروع به هرزگردی می کند را دارا می باشد و پس از آن شروع به تنظیم قدرت موتور می کند.


Turbulence (اغتشاش)
به آشفتکی ایجاد شده در جریان هوا در اثر حرکت اجسام گفته می شود.


Tyre compound
به انواع مختلف تایرهایی که با ترکیبات مختلفی ساخته شده اند گفته می شود و ِرنج مختلفی از نرم متوسط تا سخت دارند و هر کدام از آنها دارای عملکرد متفاوتی نسبت به دیگری می باشد.


Tyre warmer (گرمکن تایر)
پوششی الکتریکی است که قبل از سوارشدن تایرها به ماشین دورتایرها گرفته می شود تا آنها را دردمایی که بهترین عملکرد را از خود نشان می دهند نگه دارد.


Understeer (کم فرمانی)
زمانی اتفاق می افتد که قسمت جلوی ماشین هنگامی که ماشین می پیچد تمایلی به گردش ندارد و شروع به سُر خوردن می کند.این اتفاق زمانی که چرخ های جلو از گریپ کافی برخوردار نباشند رخ می دهد.Undertray
آندرتری یا فلور،قطعه ای آیرودینامیکی است که به سطح زیرین مونوکوکی متصل می شود.Flags(پرچم ها)
پرچم ها وسایل ارتباطی بین مسئولان برگزاری ماسابقات و رانندگان طی مسابقه برای بیان پیام هایشان می باشند.این سیستم ارتباطی در سال 1963 ابداع شد.امروزه این سیستم به همراه نمایشگر موجود در کاکپیت راننده پل اررتباطی بین آنها می باشند. سیستم جدیدتر که به عنوان سیستم جی پی اس مارشالینیگ شناخته می شود،رنگ پرچم ها را در نمایشگر موجود در کاکپیت راننده به نمایش در می آورد.
در ماسبقه سنگاپور و پس از آن در بیشتر مسابقات فرمول یک از یک سری پانل های حاوی چراغ های الکتریکی به عنوان مکمل پرچم ها استفاده می شود.


Chequered flag (پرچم شطرنجی)
به رانندگان اعلام می کند که مراحل تمرینی و تعئین خط و مسابقه به پایان رسیده است.


Green Flag (پرچم سبز)
به رانندگان اعلام می کند که شرایط آن منقطه عادی می باشد.این پرچم معمولا در منطقه ی پس از محدوده ی خطر به گردش در می آید و به راننگان اعلام میکند که آنها از منطقه خطر خارج شده اند.


Yellow flag (پرچم زرد)
به رانندگان اعلام خطر می کند.زمانی که یک پرچم زرد به گردش در می آید،رانندگان باید سرعت خود را کم کنند و هنگامی که دو پرچم زرد به گردش در می آید،رانندگان موظف به کاهش سرعت و آماده شدن برای توقف در صورت نیاز باشند.این پرچم پس از وقوع تصادف،توقف ماشین در جاده و وجود شئی در جاده به گردش در می آید.در این زمان سبقت گرفتن ممنوع می باشد.


Yellow and red striped flag or oil flag (پرچم زرد و قرمز)
به رانندگان علام می کند که جاده به دلیل وجود آب یا روغن،لغزنده می باشد.


Red flag (پرچم قرمز)
به رانندگان اعلام می کند که امکان برگزاری ادامه مسابقه وجود ندارد و از آنها خواسته می شود که ماشین خود را در خط شروع متوقف کنند.این پرچم زمانی که تصادف شدیدی رخ داده باشد یا اینکه شرایط جوی مساعد نباشد به گردش در می آید.


Blue flag (پرچم آبی)
به رانندگانی که یک یا چند دور از راننده پشت سر خود عقب هستند نشان داده می شود و از او خواسته می شود که اجازه سبقت گیری را به راننده پشت سرشان بدهند.اگر آنها پس از مشاهده سه پرچم آبی،هنوز به راننده پشت سر خود اجازه سبقت گرفتن را ندهند،مجازات درایو-ترو پنالتی دریافت می کنند.


Black flag (پرچم سیاه)
این پرچم به همراه شماره راننده به گردش در می آید و به راننده مورد نظر اعلام می کند که فوراً به پیت وارد شود و ماشین خود را در آنجا متوقف کند.این حالت زمانی که راننده ای قوانین را نقض کرده باشد اتفاق می افتد.راننده ای که این پرچم به او نشان داده می شود هیچ امتیازی از آن مسابقه دریافت نخواهد کرد.


Black flag with orange circle (پرچم سیاه به همراه دایره نارنجی)
این پرچ به همراه شماره راننده به گردش در می آید و به راننده مورد نظر اعلام می کند که به دلیل وجود مشکل فنی در ماشینش،ممکن است به خود یا دیگران آسیب وارد کند.راننده ی مورد نظر پس از مشاهده این پرچم باید فوراً به پیت رفته و ماشین خود را در آنجا متوقف نماید.پس از تعمیر ماشین او دوباره می تواند به مسابقه برگردد.


Black and white diagonal halved flag (پرچم سیاه و سفید)
این پرچ به همراه شماره راننده به گردش در می آید و به راننده مورد نظر به علت انجام حرکت غیر ورزشی اخطار می دهد.در صورت بی اعتنایی راننده به این پرچم و انجام دوباره آن حرکت،پرچم سیاه به او نشان داده می شود.


White flag (پرچم سفید)
به رانندگان اعلام می کند که یک ماشین با سرعت کم مانند تراکتور یا سیفتی کار در جاده در حال حرکت است.