Chicane :
یک پیچ S شکل چپ و راست ٫ نسبتا سریع که معمولا قبل از مسیر مستقیم و گاهی در انتهای آن تعبیه میشود تا رانندگان مجبور به کاهش سرعت شوند.

Choku-Dori
و Chaku-Dari:

یک اصطلاح آمریکایی.دریفتی که در مسیر مستقیم انجام میشود و به نامهای تکنیک Swaying Drift و Manji نیز نامیده میشود و در حقیقت یک sliding drift طولانی در منطقه ترمز (braking zone) است.

Countersteer :
استفاده از فرمان برای ایجاد تعادل و ادامه حالت oversteer.وقتی اتومبیل شروع به oversteer میکند فرمان در جهت مخالف پیچ چرخانده میشود. ( فرمان عکس)

D1 :
یا D1 Grand Prix مسابقه حرفه ای دریفت ژاپن All Japan Professionaldrifting competittion که در نقاط بسیاری از ژاپن انجام می گیرد و داور مسابقات Keiichi Tsuchiya است. و از سال 2003 و یا 2002 وارد آمریکا نیز شد.


Donut :
یک حرکت نمایشی . چرخاندن چرخهای عقب حول چرخهای جلو ٫ به صورت متناوب و معمولا بصورت در جا ٫ میتوان اتومبیل را آنقدر چرخاند تا لاستیکها بسوزند و تبدیل به پودر و دود شوند.
Drift :
سر دادن اتومبیل با پهلو ٫ در نتیجه یک حالت oversteer و در حالتی فراتر از محدوده لیمیتهای اتومبیل و چسبندگی لاستیکها.

Drift King:
سلطان دریفت یا آقای دریفت. راننده ژاپنی Keiichi Tsuchiya و یک افسانه زنده ٫ افراد دیگری نیز این ادعا را دارند ولی بدون شک این راننده سلطان دریفت است.


Drift Run :
به اتومبیلهای مخصوص دریفت گفته میشود.
(E-Braking (hand braking / side braking :
استفاده از ترمز دستی برای انجام دریفت. چون ترمز دستی چرخهای عقب را قفل میکند برای انجام دریفت وسیله مناسبی است.


Exhibition Drift :
هنگام دریفت هدف حداقل کاهش سرعت با حداکثر oversteer است.در مسابقات دریفت زمان و سرعت ملاک امتیاز دهی نیست و راننده ای موفق تر است که دریفتی تمام و کمال را با سرعت مناسبی انجام دهد و در هنگام دریفت حداقل کاهش سرعت را داشته باشد. در دریفتهای نمایشی روشی به نام one hand drifting ( دریفت با یک دست) وجود دارد که راننده سعی میکند در هنگام دریفت در اتومبیل را باز کند و یا دست خود را از اتومبیل بیرون آورد ( و بای بای کند )

GTS :
Grand Touring Sport
و یا عبارتی مشابه . نام کد معمول بسیاری از اتومبیلهای اسپورتی ٫ ولی در دنیای دریفت معمولا منظور 1984-1987 Toyota CorollaGTS است ( اتومبیل دیفرانسیل عقب ٫ مجهز به LSD و موتور DOHC 4-AGE)

Heel-Toe Shifting :
یکی از تکنیکهای دریفت که هنگام کلاج گرفتن با پای چپ ٫ با پنچه پای راست ترمز و با پاشنه پای راست گاز میدهند تا دور موتور قبل از دنده معکوس دادن بالا برود. ( این کار سبب میشود به نرمی دنده معکوس داده شود و اتومبیل دچار ضربه و تکان نشود)

(Limited Slip Differential (LSD :
این نوع دیفرانسیل قدرت را به چرخی منتقل میکند که بیشترین چسبندگی را دارد.( امکان میدهد چرخهای متحرک به صورت همزمان قفل شوند و یا هرزگزدی کنند)

Off-Camber :
شیب پیچ از خارج به داخل

Oversteer :
سر خوردن قسمت عقب اتومبیل. چرخیدن عقب اتومبیل در هنگام پیچیدن.با نگه داشتن اتومبیل در لبه مرز اسپین شدن و Oversteer بیش از حد ٫ دریفت به زیبایی انجام میشود


Powerslide :
اصطلاح آمریکایی دریفت. استفاده مفرط از قدرت اتومبیل برای کاهش چسبندگی لاستیکها و انجام دریفت.

Understeer :
عدم چسبندگی لاستیکها جلو ٫ به علت سرعت بیش از حد نسبت به زاویه پیچ که سبب سر خوردن اتومبیل به خارج پیچ میشود.( اقدام به طی کردن پیچ با سرعتی بیش از حد و بگونه ای که نتوان اتومبیل را کنترل کرد ٫ اصلا خوب و لذت بخش نیست)
U-Turn :
یک پیچ تیز 180 درجه ای به شکل U که معمولا در انتهای 400 متر قرار میگیرد