راننده و تیم مربوط
1.راننده و تیم باید همیشه آماده و در دسترس مسئولین مسابقه باشند

2.لباس راننده باید عاری از هرگونه پارگی یا مشکل بوده، همچنین اسم راننده و تیم آن باید بر روی لباس درجایی که به راحتی قابل روییت باشد نصب شده باشد

3.لباس افراد تیم هم باید نام و لوگو تیم بر روی لباس آنها حک شده باشد.
4.تنها پرسنل تیم اجازه ورود به محوطه PIT را دارند.(فقط با لباسی که مشخصات آن تیم بر روی آن مشخص باشد).
5.رانندگانی که هرگونه مشکل یا بیماری خاص دارند مجاز به شرکت در مسابقه نیستند و از فیزیکی باید در سلامت کامل باشند.
6.رانندگانی که از مواد مخدر،الکل و دیگر مواد محرک استفاده میکنند،مجاز به شرکت نبوده و در صورت مشاهده از مسابقه اخراج خواهند شد.
7.رانندگانی که از عینک استفاده میکنند،باید عینک خود را مطابق با استاندارد های FIA تهیه کنند.
8.در طول مسابقه در صورت بروز هرگونه مشکل در اتومبیل(در صورتی که خطر بروز جانی وجود نداشته باشد)و متوقف شدن اتومبیل آنها در محوطه پیست،اجازه پیاده شدن از اتومبیل را ندارند.
*لباس راننده باید از مواد ضد حریق باشد،
9.کلاه ایمنی باید طبق استاندارد های FIA بوده
10.باز کردن درب خودرو در هنگام مسابقه(در حال دریفت)غیر مجاز بوده و باعث کسر امتیاز میشود.
11.رانندگان بعد از اتمام راند،تا زمان اعلام نتیجه باید،در پیست بایستد،تا داوران نتیجه نهایی رو اعلام کنند.(در این زمان حق خروج از اتومبیل را ندارن)
12.بعد از اتمام راند،انجام هرگونه حرکت نمایشی با اتومبیل ممنوع بوده.
13.انجام حرکات زشت و توهین آمیز،در طول برگزاری مسابقه،باعث کسر امتیاز یا حتی اخراج،خواهد بود.