عزیزان این تاپیک جهت این ایجاد شده است که مطالبی را که شما در هر سایت خارجی که مرتبط به خودرو هست را دیدید با قرار دادن لینک یا متن اون در این قسمت در اولین فرصت ترجمه اون رو در سایت توسط مترجمین عزیز سایت مشاهده کنید

قوانین :

مطالب خارج از موضوع های سایت ترجمه نخواهد شد

لینکی که قرار میدید فی.......تر نباشه و اگر بود متن اون رو در یک فایل ورد پیوست کنید

جهت پیوست در صفحه تنظیمات اضافه در پایین گزینه مدیریت فایل پیوست موجود است

فایل ورد(docx) یا Pdf و یا zip شده قرار دهید

فایل هایی که با سایر فرمت ها باشد حذف میگردد