خوب یکم هم به آرامش روحی در منزل فکر کنیم با نگاه کردن به یه اکوزیست ساده مثل آکواریوم و شنیدن صدای آب یه آرامش خاصی به آدم میده
دوستان اگر در مورد آکواریوم بحثی یا مطلبی یا چیز دیگری دارید اینجا قرار بدیدبا تشکر