پارکینگ طبقاتی موجود در بخش حدفاصل خیابان ۱۷ شهریور تا خیابان شکوفه و همچنین احداث رمپهای ورودی و خروجی آن نیز رو به اتمام است.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایلنا، جانشین مجری طرحهای تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بیان اینکه اقدامات لازم برای تامین و نصب تاسیسات مورد نیاز تونل امیرکبیر از مدتی قبل آغاز شده است، گفت: با برنامهریزیهای انجام شده جتفنهای تهویه هوای تونل در نیمه نخست شهریور وارد کارگاه پروژه خواهد شد.
مهدیپور هاشمی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: مسیر ۱۷۱۰ متری تونل امیرکبیر به طور کامل زیر روکش آسفالت رفته و اقدامات لازم برای تامین و نصب تاسیسات مورد نیاز تونل به موازات تکمیل عملیات روسازی آغاز شده که پیشرفت قابل ملاحظهای نیز داشته است.

وی با بیان اینکه نیمی از اقدامات مربوط به سینی گذاری و نصب لولهها و تجهیزات آتش نشانی به اتمام رسیده است افزود: همزمان با اجرای عملیات روکش آسفالت در این تونل، اقداماتی از قبیل نصب تجهیزات چربی گیر آبهای سطحی و اصلاح و ترمیم سطوح بتنی نیز انجام و در پایان خرداد ماه به اتمام رسید.

جانشین مجری طرحهای تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در خصوص عملیات سازهای پارکینگ طبقاتی تونل امیر کبیر نیز گفت: پارکینگ طبقاتی موجود در بخش حدفاصل خیابان ۱۷ شهریور تا خیابان شکوفه و همچنین احداث رمپهای ورودی و خروجی آن نیز رو به اتمام است.

پروژه احداث تونل امیرکبیر که در شرق بازار تهران و در بخش حدفاصل سه راه امین حضور تا بزرگراه امام علی (ع) در دست اجرا است، بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. شاخه شمالی این تونل ۱۷۱۰ متر طول دارد که این میزان با احتساب طول رمپها به ۲هزار متر میرسد.