پل کن در جاده قدیم تهران - کرج در سیلاب ناشی از باران 10 روز پیش ریزش کرد. با ریختن این پل جاده قدیم کرج(بزرگراه فتح )در هر دو مسیر بسته است و روزانه هزاران نفر از مردم که مسیرشان از این بزرگراه است دچار مشکلات عدیده بوده و می بایست ساعات زیادی را در ترافیک طی کنند.مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ