میشاییل شوماخر اسطوره دنیای فرمول 8دیماه سال جاری در هنگام اسکی در کوه های آلپ در سوئیس بر اثر برخورد سرش با صخره دچار خونریزی شد و سریعاً به بیمارستان منتقل شد.

در بیمارستان گرنوبیل او مورد معالجه قرار گرفت و به سرعت عمل جراحی بر روی سر او انجام گرفت. شرایط او در حال حاضر بحرانی است و در کُما قرار دارد.

بر این اساس ستارگان و قهرمانان دنیای فرمول یک در پیام هایی جداگانه و از طریق شبکه های اجتماعی نسبت به این اتفاق ابراز تاسف کردند و برای بهبودی دارنده هفت عنوان قهرمانی فرمول یک جهان دعا کردند.

*برخی از پیام ها یک به شرح زیر است:

فیلیپه ماسا: ما برای تو دعا می کنیم و امیدوارم که هر چه زودتر بتوانی بازگردی.

جولین سیمون: تشویق بیشتر و بهبودی سریع برای شماره یک.

بیانچی: بهترین آرزوها را برای شوماخر دارم، امیدوارم او بهبود یابد او قدرتمند است.

رومن گروسجین: امیدوارم هر چه زودتر شوماخر بازگردد او یک افسانه است.

آدریان سوتیل: امیدوارم شوماخر سریع تر برگردد، بهترین آرزوها را برای او و خانواده اش دارم.