به گزارش پارس تیونینگ به نقل از مهر، سعید خال در مورد حادثه سقوط پل در حال ساخت در مجموعه بهشت زهرای تهران گفت: قسمت فاز B2 که آخرین قطعه عرشه است در حال نصب بود که این حادثه رخ داد. البته در بررسیهای بعدی مشخص شد به علت نقص فنی جرثقیل، این عرشه با ماشین پیمانکار برخورد و سقوط کرد.
خال با بیان اینکه هیچ آسیب جانی به کسی وارد نشده و فقط جرثقیل خسارت دیده است گفت: ساخت این پل باعث تسهیل در عبور و مرور شهروندان به بهشت زهرا(س) میشود.