مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
حمایت ناجا از تولیدات داخل


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، سردار علیعسگر اللهیارنژاد با بیان اینکه نگاه نیروی انتظامی در تامین خودروهای خود، به محصولات داخلی است، گفت: واردات خودروهای خارجی برای حمایت تولید داخلی در دستور کار نیست.
وی با بیان اینکه عمر میانگین ناوگان خودرویی ناجا 6.8 (شش سال و هشت ماه) است، گفت: این عدد نسبت به بسیاری از واحدهای هم سطح دیگر، کم است.
اللهیارنژاد با بیان اینکه واردکردن خودرو از خارج سادهترین راه است، گفت: با این حال جای سوال است که چه سازمانی باید از تولیدکننده داخلی حمایت کند؟ و این در حالی است که میتوان تعیین انتظارات و هماهنگکردن استانداردها، بخشهای مورد نیاز ناجا را از داخل تامین کرد.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از نیازهای ناجا در کشور امکان تامین دارد، گفت: استاندارد لوازم داخلی با استانداردهای بینالمللی برابری میکند.