محور
توضیحات
محور هراز
تردد انواع کامیون، تریلر و کامیونت به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی
محور فیروزکوه
تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی
محور قدیم قزوین – رشت
تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی از ساعت 12:00 به بعد
محورهای اصلی استان بوشهر
تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 الی 24:00
محورهای اصلی استان اصفهان
تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 الی 24:00
محدودیت های جابجائی محمولات ترافیکی
جابجایی محمولات ترافیکی در تمامی راههای اصلی برون شهری کشور و ورود خودروهای خارجی ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور ممنوع است