تهیه کننده سری جدید مناظرههای اقصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که قرار است با اجرای مرتضی حیدری از شبکه یک سیما به روی آنتن برود، خبر داد: اولین قسمت از مناظرهها جمعه، یکم شهریور ماه با موضوع قیمتگذاری خودرو به روی آنتن میرود.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، سعید نبی گفت: با توجه به اینکه رویکرد مناظرههای انتخاباتی مثبت بود، به یک برنامه جریانساز تبدیل شد و از جهت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پویایی دوبارهای را ایجاد کرد. قرار است مناظرههایی به همان ترتیب مناظرههای انتخاباتی با شکل و فرم جدیدتری شکل بگیرد.
وی افزود: این مناظرهها در موضوعات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر هفته جمعهها به یک موضوع روز، مهم و استراتژیک کشور میپردازد.
این تهیهکننده ادامه داد: مناظره بین مهمانان عالیرتبه و ارشد کشور، اساتید دانشگاه، تشکلها و اصحاب رسانه صورت میگیرد؛ به طوری که پنج صندلی اصلی در برنامه وجود دارد و مناظره شوندهها پشت یک میز مینشینند در هر مناظره یک مسؤول مستقیم، یک نماینده مجلس، یک نفر از تشکلها، یک نفر از اساتید دانشگاه و یک نفر هم از مسؤولان دولت قبل در برنامه حاضر میشود.
نبی افزود: این برنامه دارای سه بخش است که در بخش اول مسؤول مستقیم طرح خود را ارائه و تشریح میکند و چهار نفر دیگر فرصت دارند تا هم طرحهای خود را ارائه کنند و هم طرح مسؤول مستقیم را نقد کنند. در بخش دوم موضوع از بعد جامعه شناسی به تحلیل گذاشته میشود و در بخش سوم یعنی بخش ایجابی نیز مسؤول مستقیم طرحهای دیگران را نقد میکند.
وی درباره تفاوت این برنامه با مناظرههای انتخاباتی خاطرنشان کرد: این مناظره در شکل ساختار و اجرا با مناظرههای انتخاباتی متفاوت است و در آن سوالی از جانب مجری مطرح نمیشود. بلکه در باب موضوع مهمانان به دفاع و تشریح برنامههایشان میپردازند و برنامههایشان از جانب مهمانان دیگر نقد میشود.
تهیهکننده «مناظرهها» همچنین عنوان کرد: آنچه که در این برنامه مهم است و از مسؤولان مهم دولتی و قوه قضاییه خواهش دارم، این است که رابط مستقیمشان را با برنامه حفظ کنند تا ما پیشنهاداتشان را موضوع به موضوع دریافت کنیم و برنامه را در تعامل با یکدیگر جلو ببریم.
او درباره تفاوت این برنامه با سایر برنامههای صدا و سیما نیز خاطر نشان کرد: قرار است در این برنامه تماشاگران در استودیو حضور داشته باشند و مهمانان میتوانند خودشان تماشاگران را با هماهنگی قبلی با برنامه انتخاب کنند. علاوه بر این تماشاگران در طول برنامه از مهمانان سوال میکنند و مهمانان موظف به پاسخگویی هستند همچنین دو مستند در تایمهای کوتاه «سه تا پنج دقیقهای» در باب موضوع در برنامه پخش و تحلیل میشود.
نبی در بخش دیگری از گفتوگوی خود دربارهی دکور برنامه گفت: شاکله و ماهیت دکور مناظرههای انتخاباتی را در این برنامه حفظ کردیم و فقط 10، 15 درصد تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه مناظرهها را مرتضی حیدری برعهده دارد، عنوان کرد که شیوه اجرا و اداره او نسبت به پرداختش در مناظره های انتخاباتی در این برنامه متفاوت است.
تهیهکننده مناظرهها در پایان نیز بیان کرد: دوستان در ارگانهای ذیربط با سعه صدر و صبوری با برنامه برخورد کنند. امیدوارم انتظار نداشته باشند که از همان اول برنامه مدینه فاضلهاشان باشد و امیدوارم مقطع به مقطع برنامه پیش برود و برای رفع کاستیها هم خود دوستان پیشنهاد بدهند