درود بر همراهان پارس تیونینگ

دوستان فقط کافی بعد از نصب به اینترنت وصل بشید و هنگامی که از شما Activation Code رو خواست کد زیر رو وارد کنید.

QCGUH-J8FF6-33WGA-UBY62