سمند فیلتر جایگزین داره و لاستیک ۲۰۵/۶۰/۱۵. جنتو کاملا فابریک.