با سلاماحتراما قصد دارم سر سیلندر زانتیا 1800 و 16 سوپاپ را بر روی خودرو سمند سورن1800 نصب نمایم اما با دو مشکل اساسی روبرو هستم1- ECU2- سیم کشی مربوط به سیستم مولتی پلکس لطفا در این زمینه مرا راهنمایی نمایید