جادوی بسیار زیبای طراح مطرح ایرانی در بوگاتی! + گزارش تصویری

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
بوگاتی زیر تیونینگ شده توسط هنرمند و طراح مطرح ایرانی، آقای منصوری است.


بوگاتی زیر تیونینگ شده توسط هنرمند و طراح مطرح ایرانی، آقای منصوری است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ