اختراع سیستم جدید پارک خودرو توسط مخترع چینی و نصب شده روی خودرو QQ یا همان MVM110 سیستم پارک جالبی هست مخصوصا برای خانمها که مشکل با دوبل پارک دارند با این سیستم این مشکل ریشه کن خواهد شد. مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ