درود بر همراهان پارس تیونینگ


مقدمه:

Variable Compression Ratio

مطابق سیکل ترمودینامیکی اتو با افزایش نسبت تراکم بازده حرارتی افزایش میابد علت این افزایش بازدهی این است که با افزایش نسبت تراکم دما وفشار نهایی مخلوط سو خت وهوا نیز افزا یش می یابد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

محدودیت افزایش نسبت تراکم


 • تنشهای ایجاد شده
 • عدد اکتان سوخت
 • وتمایل به احتراق کوبنده
 • اما از انجایی که رفتار موتور در دورهای متفاوت فرق می کند لذا قابلیت و ضرورت استفاده از سامانه ای که بتواند نسبت تراکم را در دورها و بارهای متفاوت تغییر دهد احساس می شود

اساس عملکرد


 • با افزایش دور موتور به علت ایجاد توربو لانت بیشتر در مخلوط سوخت وهوا وافزایش سرعت شعله تمایل به احتراق کوبنده کاهش می یابد
 • لذا سامانه نسبت تراکم متغیر می تواند در دورهای بالا تر(بارهای کم) نسبت تراکم را افزایش دهد بدون اینکه مشکل کوبندگی ایجاد شود


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


نمودار عملکردی

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


قابلیت همراهی با سایر سامانه ها

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


A-تغییر نسبت تراکم با تغییر کورس پیستون تعبیه شده درسر سیلندر


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

معایب این طرح:


 • پیچیدگی شکل هندسی و عدم موفقیت تجاری
 • فضای مورد نیاز برای کارکرد
 • هزینه تعمیر و نگهداری
 • انحراف از ساختمان موتورهای معمولی
 • حجم جانبی ایجاد شده باعث عدم سوختن کامل ( احتراق کامل ) و افزایش هیدروکربن های نسوخته می شود.B- طرح پیستون ارتفاع متغیر:
reactive piston pressure


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


مزیت : تغییر کمتری در اساس و ساختمان موتور دارد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

معایب :


 • آلاینده های بیشتر
 • افزایش جرم رفت و برگشتی.
 • نیاز به وسیله ای برای تغییر ارتفاع پیستون
 • در حین رفت و برگشتی
 • تلفات حرارتی بیشتری دارد به علت افزایش سطح به حجم


-Cموتور با تغیر در کورس پیستون با جک جانبی(MCE-5)

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

ویژگی های موتورMCE-5


 • حذف نیروی جانبی
 • در این طرح شاتون برروی پیستون ثابت بوده وهیچ گونه حرکت زاویه ای نسبت به ان ندارد
 • در واقع تبدیل حرکت رفت و برگشتی به حرکت دورانی توسط مکانبزم واسطه صورت میگیرد
 • که این امر موجب می شود تا نیروی جانبی به جداره سیلندر حذف شود وافزایش طول عمر موتور رادر پی خواهد داشت.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


فشار یکنواخت


 • این امر باعث شده است که حتی از کشش رینگ های پیستون جلوگیری شود و همین موجب عمر طولانی موتورMCE_5 می باشد و همچنین به دلیل آب بندی بسیار خوب می توان اطمینان حاصل کرد که یک چاه فشار با مصرف مقدار کمی سوخت در درون سیلندر در هنگام احتراق وجود دارد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


تغیرات لنگ


 • منبع کاهش اصطکاک در جایی دیگر به خاطر Big-overlab می باشد که در آن شعاع دورانی میل لنگMCE_5 نسبت به موتور های معمولی کم و تا حدودی نصف شده است.
  در واقع قطر یاتاقان های هیدرودینامیکی کم شده است و در عوض به سختی میل لنگ افزوده شده است


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


تفاوت موجود در اختلاف اندازه بین مرکز های یاتاقان های میل لنگ موتورهای معمولی و موتورMCE_5
 • در هر حال مکانیزمMCE_5 اصطکاکی که تولید می کند بسیار کمتر از موتور های معمولی می باشد. خود چرخ دنده های موجود در این موتور به دلیل قوس دار بودن دنده هایشان و در گیری نقطه ای از تولید اصطکاک زیادی جلوگیری می کنند، و تضمین کننده یک اصطکاک بسیار پایین برای موتور MCE_5 به شمار می روند


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


D- مولتی لینک(Multi –link)
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


عملکرد


 • با توجه به شکل با چرخش شافت کنترل در جهت خلاف عقربه های ساعت ودر نتیجه کاهشپایینی کورس پیستون افزایش یافته و نسبت تراکم بالا حاصل میشود وبرای کاهش نسبت تراکم برعکس این حرکت صورت میگیرد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شتاب پیستون


 • با بررسی انجام شده برروی میزان شتاب حرکتی پیستون در موتور معمولی ونسبت تراکم متغییر به نمودار زیر رسیده ایم*


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


E-موتور با طرح تغییر درموقعیت سر سیلندر: • این طرح دارای دو نوع متفاوت است:
 • الف :تغییر زاویه ای بلوکه و سر سیلندر:SVC


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


ادامه دارد...

برگرفته از مطالب سايتهاي