درود بر همراهان پارس تیونینگ

اصولا در هر سیستمی تعدادی ورودی و خروجی وجود دارد . موتور خودرو نیز سیستمی است که بنزین و هوا و . . . ورودی های آن و دود اگزوز و . . . خروجی آنمی باشد . اگر با این دید به یک خودرو کاربراتوری نگاه کنیم موتور خودرو دارای یک سیستمباز است یعنی یک سری ورودی به خودرو داده شده و سیستمنیز بدون هیچ گونه بازنگری از طرف ما یک خروجی ارایه می دهد . این سیستمها را مدار – باز یا OPEN LOOP می گویند .
اما در بعضی از خودرو های جدید از خروجی موتور خودرو ( دود اگزوز ) نمونه ( فید بک منفی ) گرفته شده و با کار موتور مقایسه می شود . اگرموتور در استفاده از ورودی های اطلاعاتی خود که همان سنسورها هستند دچار خطایی شده باشد ( خواه از طرف ECU خواه از طرف سنسورها و خواه خطای ناشی از عملکرد نادرست فرمانبر ها به هر دلیل باشد ) سعی می کند تا با تصحیح عملکرد خود بهترین بازده را در خروجی خود به دست دهد . به این سیستمها مدار – بسته یا CLOSE LOOP می گویند .فایده عمده سیستمهای مدار – بسته در این است که علاوه بر تنظیمی کهECU به صورت دائم بر کارکرد موتور خودرو دارد در هر لحظه این تنظیم نیز تحت نظارت دوباره بوده و اگر خطای کوچکی نیز اتفاق بیفتدبلافاصله تصحیح می شود .
در موتورهایی که از بنزین سرب دار استفاده می شود سیستمسوخت رسانیاز نوع مدار باز یا OPEN LOOP استفاده می شود و در موتورهایی که از بنزین بدون سرب استفاده می شود عموماسیستم سوخترسانی از نوع مدار بسته یاCLOSE LOOP می باشد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مزایای استفاده از سیستمهای انژکتوری نسبت بهسیستم هایکاربراتوری:
1 .
افزایش راندمان حجمی و حرارتی موتور بدلیل یکنواختی و ترکیب صحیح نسبت هوا وسوخت در حالتهای مختلف کاری موتور
2 .
افزایش راندمان حجمی باعث افزایش گشتاور و توان خروجی موتور تا15 درصد می شود .
3 .
نسبت هوا ی ورودی به هر سیلندر بدلیل استفاده تمامسیلندرها از یک حجم ثابت تقریبا برابر است .
4 .
بدلیل استفاده از سیتم های اندازه گیری دقیق الکترونیکی برای اندازه گیری دبی هوای ورودی سوختمتناسب با آن تامین شده و در نتیجه مصرف سوختکاهش می یابد .
5 .
در این سیستمهابه علت حذف کاربراتور و پیاله بنزین بخارات حاصل از تیخیر سوختدر پیاله از بین می رود .
6 .
کنترل موتور در شرایط مختلف کاری کارکرد موتور مناسب تر و بهتر شده و موتور در هوای سرد سریعتر روشن شده و نیازی بوجود ساسات نمی باشد .
7 .
بدلیل یکنواختی ترکیبسوخت و هوا احتراق مناسب تر صورت گرفته و بدلیل افزایش راندمان احتراق موتور نرم تر و بیصدا ترکار می کند .
8 .
بدلیل امتزاج مناسب سوختو هوا راندمان احتراق افزایش یافته و در نتیجه می توان ضریب تراکم حجمی موتور را افزایش داد .
9 .
در سیستمهای انژکتوری بدلیل اینکه نیازی به گرم کردن منیفولد ورودی نمی باشد در نتیجه دانسیته هوای ورودیبیشتر شده و راندمان حجمی را افزایش می دهد و در نهایتا قدرت خروجی موتور افزایش می یابد .
10 .
با افزایش راندمان احتراق و کنترل پدیده Knock یا Detonation باعث افزایش عمر موتور خودرو می شود.
11 .
مهمترین علت ساخت سیستمهای انژکتوری ومزیت اصلی آن نسبت به موتورهای کاربراتوری کاهش آلودگی ناشی از موتور خودرو می باشد تا قابلیت پوشش دادن استانداردهای عدم آلایندگی را داشته باشند .

معایبسیستم هایسوخت رسانیانژکتوری نسبت به کاربراتوری :
1 .
گران بودن موتور بدلیل گران بودن قطعاتسیستم های انژکتوری
2 .
احتیاج بیشتر به تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش
3 .
نیاز به صافی بنزین دقیق تر و بنزین با کیفیت بالاتر
مطابق آنچه در این نوشتار به صورت ساده و مختصر بیان شد می توان گفت. که هر چهسیستمسوخت رسانیدقیق تر میزان ورودی ها و خروجی های خود را اندازه گیری نماید و در نتیجه بهتر توانایی کارکرد و تطبیقپذیری با شرایط گوناگون را داشته باشد منجر به بهبود عملکرد و کارایی خودرو می شود. که این موارد درسیستم های تزریق سوختالکترونیکی بیشتر و بهتر مشهود می باشد .و در دیگراینکه رسیدن به هوای پاک و کاهش آلودگی که امروزه ازدغدغه های عمده ی پیش رو در کلان شهر ها است و نیز کاهش مصرف سوختو در حقیقت استفاده بهینه از منابع محدود انرژی بدون استفاده از این سیستمهای جدید سوخترسانی ( EFI ) تقریبا غیر ممکن است