درود بر همراهان پارس تیونینگ

تراشه الكترونيكي درون چرخ يكي از قطعات اصلي سيستم مي باشد . اين واحد به سوپاپي مجهز شده و در داخل چرخ قرار دارد . اين واحد بايد بتواند با شرايط محيطي مختلفي كار كند .
اين واحد بايد توانايي تحمل دماي بين 40- تا 120 درجه سانتيگراد ، و حتي دماهاي بالاتر از 150 درجه سانتيگراد با مقدار شتاب بالاي 000/2 gرا داشته باشد . تراشه الكترونيكي درون چرخ يكي از قطعات اصلي سيستم مي باشد . اين واحد به سوپاپي مجهز شده و در داخل چرخ قرار دارد . اين واحد بايد بتواند با شرايط محيطي مختلفي كار كند .
اين واحد بايد توانايي تحمل دماي بين 40- تا 120 درجه سانتيگراد ، و حتي دماهاي بالاتر از 150 درجه سانتيگراد با مقدار شتاب بالاي 000/2 gرا داشته باشد .

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شكل 1 : نوعي سنسور درون چرخ
بدنه تراشه به همراه سوپاپ متصل كننده در محل رينگ در تماس مي باشد به همين دليل تقريبا با همه رينگ ها يي كه بطور مشابه طراحي می شوند می توان از اين تراشه استفاده نمود .
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شكل 2 : سنسور چرخ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
اين تراشه در داخل محفظه اي قرار داده شده است تا محفظه ، اين تراشه را در برابر نفوذ اب محافظت نمايد و همچنين عايقي در برابر مواد شيميايي باقيمانده در تاير باشد .

شكل 3 : مدارات درون سنسور
هنگامي كه فشار هوا بر ديافراگم حاوي عنصر پيزو اعمال مي گردد ديافراگم خم مي شود و در نتيجه مقاومت عنصر مقاومتي پيزو تغيير مي كند . تغيير مقاومت عنصر پيزو سبب مشخص شدن فشار پشت ديافراگم مي شود . بطور مشابه ، عنصرهاي پيزو الكتريك هم متناسب با تغيير شكل موادشان ، پتانسيل الكتريكي توليد مي كنند . ديگر تكنولوژي هاي سنسور فشار بر اساس الكترومغناطيسي ، نوري و پتانسيومتري كار مي كنند . اگر چه تكنولوژي سنسورها متفاوت مي باشد اما اساس عملكرد انها مشابه مي باشد . هر سنسور فشار ، فشار را با تغييرات جابجايي مواد داخل سنسور تشخيص مي دهد و اطلاعات بدست امده را به مقادير فشار تبديل مي كند .
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شكل 4 : طرز كار سنسور درون چرخ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

انواع سنسورهاي فشار

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


منبع :
تهيه كننده : مهندس موسي الرضا سعدي
استاد : مهندس مجيد سالاري