نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: روشی برای تست سنسور اکسیژن خودرو

 1. #1
  اندازه نوشتار

  پیش فرض روشی برای تست سنسور اکسیژن خودرو

  روشی برای تست سنسور اکسیژن خودرو
  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
  وظیفة سنسور اکسیژن سنجش میزان محتوای اکسیژن گازهای خروجی است. این قابلیت با تولید ولتاژ کوچکی که با محتوای اکسیژن گاز خروجی متناسب است محقق می گردد. به بیان دیگر، با اندک بودن میزان محتوای اکسیژن، ولتاژی بالا (0.9 ولت- مخلوط غنی از سوخت) و با بالا بودن میزان محتوای اکسیژن، ولتاژی پائین اعمال می کند(0.1 ولت- مخلوط رقیق از سوخت). اگرچه بطور نظری خروجی سنسور اکسیژن در دامنة 0.00 و 1.00 ولت نوسان می کند، عملا نوسان آن به طیف 0.10 و 0.9 ولت محدود خواهد بود.
  ثابت ماندن سیگنال سنسور اکسیژن شرکت GM روی مقدار 450 میلی ولت، نشانة قطعی مدار سنسور اکسیژن ( سیم سیگنال) یا ایراد در اتصال زمین سیگنال اکسیژن است. مقدار 450 میلی ولت (GM) بنام ولتاژ بایاس خوانده می شود و در محصولات سازندگان مختلف متفاوت می باشد. برخی از تولید کنندگان یک اتصال زمین سنسور اکسیژن اختصاصی را بکار می برند. این سیم اتصال به بلوک موتور یا شاسی متصل شده است و تنها پین اتصال زمین اکسیژن ECM را تغذیه می کند. سپس مدار اکسیژن بوسیلة این سیم، از طریق برد الکترونیک داخلی ECM ارت می شود. فقدان این اتصال نیز سیگنال سنسور اکسیژن را به مقادیری حدود 450 میلی ولت سوق می دهد، که آنرا مشابه با یک مدار باز جلوه گر می سازد. این مطلب در محصولات کرایسلر نیز رخ می دهد، اما این سازندگان از ولتاژ بایاس متفاوتی بهره می برند، که غالبا در محدودة 2.00 تا 4.00 ولت است.

  1. توجه به نکات کلیدی محدودی در آنالیز سیگنال های سنسور اکسیژن حائز اهمیت می باشد.
  2. سنسور اکسیژن در دامنة 0.10 تا 0.90 ولت یا تقریبا 1 ولت نوسان خواهد داشت.
  3. در زمان بارگذاری کامل، مقدار خروجی سنسور اکسیژن باید به تراز دامنة 0.8* ولت برسد.
  4. همچنین در زمان بارگذاری کامل، مقدار خروجی سنسور اکسیژن باید به تراز دامنة 0.1* ولت برسد.
  5. مفهوم بارگذاری کامل شرایط گرمایش کامل موتور است، که دمای کارکرد سنسور اکسیژن در این حالت بالاتر از 600 درجة فارنهایت بوده و هیچگونه مشکل سوختی یا مکانیکی قابل مشاهده نخواهد بود.
  6. سنسور اکسیژن باید حداقل یکبار در ثانیه نوسان داشته باشد، که به نمایش 3 شمارش متقاطع بر روی PID ابزار اسکنر منجر می گردد.
  7. وجود خمیر سیلیکون علت اصلی آلودگی اکسیژن مصرفی است.
  8. فرآیند نوسان از مخلوط غنی به مخلوط رقیق در سنسور اکسیژن ساده تر از روند معکوس آنست.
  9. سنسور اکسیژن در بایاس های غنی بسادگی معیوب می شود. به عبارت دیگر، روند نوسان این سنسورها بسهولت به سمت بالایی یا نیمة غنی مقیاس ولتاژ شیفت می یابد.
  10. برخلاف آنچه بسیاری از افراد می پندارند، سنسور اکسیژن بخودی خود نوسان نمی کند. نوسان سنسور اکسیژن نتیجة مستقیم پاسخ ECM به تغییرات در مخلوط سوختی است.
  11. هر زمان که اکسیژن نوسان کرده و تراز ولتاژ 0.450 را قطع کند، سیستم در حالت مدار بسته خواهد بود.
  12. نوسان سنسور اکسیژن و قطع کردن تراز 0.450 ولت (قرار داشتن ECM در وضعیت مدار بسته)، نشانة عملکرد مطلوب سنسور نخواهد بود.
  13. عملکرد سنسور اکسیژن نه تنها با هدف پائین نگهداشتن گازهای خروجی HC و CO که در عین حال با توجه به ترکیبات NOx حائز اهمیت اساسی است.
  14. نوسان مطلوب سنسور اکسیژن مبین راندمان مبدل کاتالیتیک است. برای آنکه مبدل کاتالیتیک با حداکثر کارایی خود عمل کند باید سنسور اکسیژن در دامنة و فرکانس مطلوب نوسان داشته باشد.
  15. یک سنسور اکسیژن با خروجی ولتاژ بالا الزاما به معنای غنی بودن مخلوط سوختی یا بالا بودن محتوای سوخت آن نیست. وجود مشکل در شیر EGR نیز می تواند به ارسال سیگنال بالای اکسیژن منجر گردد.


  یک سوء تفاهم بزرگ در میان تعمیرکارانی که در صدد درک رفتار سنسور اکسیژن اند، نوسان مستقل این سنسورهاست. سنسور اکسیژن تنها میزان محتوای اکسیژن را در گازهای خروجی قرائت می کند، و بس. اکسیژن اضافی به شکل هوای آزاد محیط موجب ارسال سیگنال پائین (کمتر از 0.450 ولت) از جانب سنسور اکسیژن شده، و کمبود آن موجب سیگنال بالا (بیشتر از 0.450 ولت) می گردد. یک شیر EGR باز مانده، به دلیل تغذیة مجدد گازهای خروجی که پیشتر اکسیژن خود را از دست داده اند، موجب کمبود اکسیژن در خروجی اگزوز می شود. برخی اوقات ECM از سنسور اکسیژن برای کنترل صحت عملکرد شیر EGR بهره می برد و در صورت نیاز برنامه ای را برای این منظور به اجرا می گذارد. بنابراین، از این واقعیت آگاه باشید که یک خودرو می تواند به دلیل مشاهدة سیگنال غنی اکسیژن از جانب ECM، که بنوبة خود ناشی از یک شیر EGR معیوب (باز مانده) است، ضعیف کار کند. از آنجائیکه ECM سیگنال قوی دریافت می کند، با فرمان تضعیف کننده برای اصلاح وضعیت و پائین آوردن سیگنال ولتاژ بالای سنسور اکسیژن اقدام می کند.

  مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
  تحلیل سیگنال سنسور اسیژن.
  شرایط موثر بر عملکرد
  توجه: هنگام بررسی عملکرد سنسور اکسیژن، مهم است که اندازه گیری ها در دو شرایط بی باری و وضعیت 2000 دور در دقیقه قرائت شوند. آگاه باشید که رساندن سنسور اکسیژن به شرایط مطلوب اولیة ، حتی در سنسورهای اکسیژن گرمادیدة مدرن تر حائز اهمیت می باشد. با بالا بردن سرعت موتور تا میزان 2000 دور در دقیقه برای حدود 15 ثانیه شرایط اولیة مطلوب را برای سنسور تامین کنید. برای عملکرد صحیح، دمای سنسور اکسیژن باید به بیش از 600 درجة فارنهایت برسد. دوره های طولانی کارکرد در شرایط بی باری می تواند سنسورهای اکسیژن گرما ندیده یا قدیمی تر را آنچنان سرد کند که اساسا عاجز از کارکرد شوند. در عین حال، سعی نکنید که یک سنسور اکسیژن گرمادیده را وادار به کارکرد کنید. یک سنسور اکسیژن دارای گرمکن معیوب پس از یک دورة پیش گرمایش مطلوب بخودی خود به وضعیت مدار بسته دست می یابد.
  پس از آنکه موتور دورة پیش گرمایش خود را پشت سر نهاد ( مادامی که موتور سرد باشد، سنسور اکسیژن هیچگونه تاثیری بر عملکرد موتور نخواهد داشت)، ECM مقدار خروجی سنسور اکسیژن را قرائت می کند. تراز 0.450 ولت تقریبا همواره به عنوان نقطة میانی یا نقطة همگذاری عملکرد سنسور اکسیژن شناخته می شود. چنانچه سیگنال دریافتی در طیف غنی واقع باشد (بالاتر از 0.45 ولت)، ECM با دستور تضعیف پاسخ خواهد داد (که ضرباهنگ انژکتور را کاهش می دهد)، و اگر سیگنال دریافتی در بازة رقیق قرار داشته باشد (پائینتر از 0.450 ولت) آنگاه ECM با دستورتقویت واکنش نشان می دهد (که ضرباهنگ انژکتور را افزایش می دهد). میزان اصلاح پالس انژکتور متناسب با ولتاژ دریافتی از جانب ECM در سیم سیگنال سنسور اکسیژن است. هر چه مقدار ولتاژ بیشتر باشد، ECM بیش از پیش مدت زمان تغذیة انژکتور را کاهش خواهد داد. هر چه میزان ولتاژ پائین تر باشد، ECM بیشتر از گذشته مدت زمان تغذیة انژکتور را افزایش می دهد. این، دقیقا کاری است که ECM بطور پیوسته مشغول آنست یعنی افزایش و کاهش اندک زمان تغذیة انژکتور. تنظیم پیوستة این کمیت موضوعی است که به سیگنال سنسور اکسیژن جلوة یک فرآیند سودهی (موج سینوسی) را بر روی صفحة (نمایش) اسکوپ عطا می کند.
  توجه : اصلاحات پالس سوخت سیستم ECM که بطور پیوسته بر سیگنال انژکتور اعمال می گردد، بر روی اسکنر، «اصلاح سوخت کوتاه مدت» (GM آنرا «بلاک لرن» می نامد) و «اصلاح سوخت بلند مدت» خوانده می شوند. اصلاحات سوخت انحراف سیستم از پالس «تزریق پایه» است. تحلیل اصلاح سوخت کوتاه مدت (LTFT) و اصلاح سوخت بلند مدت (STFT) روشی مهم برای آگاهی از روند میزان مصرف سوخت یک خودروی خاص یا اطلاع از میزان مطلوبیت عملکرد آن خودرو در رابطه با کنترل مصرف سوخت می باشد. پارامترهای STFT و LTFT نخستین ابزارهای در دسترس برای ارزیابی مشکلات کنترل سوخت است.

  این واقعیت که سنسور اکسیژن در طیف «غنی/رقیق/غنی/رقیق» نوسان می کند در عین حال آشکار می سازد که ECM در حال کنترل ضرباهنگ انژکتور است ، و بنابراین مبین آنست که سیستم در وضعیت مدار بسته قرار دارد. به یک ECM که کاملا تحت کنترل است (توام با نوسان سنسور اکسیژن)، به دلیل رفتار «مدار بستة» سنسور اکسیژن – به ECM- به کنترل پالس انژکتور- و سپس به سنسور اکسیژن و باز دوباره به ECM، سیستمی واقع در مدار بسته گفته می شود. سیستم ECM باید در تمامی مراحل بغیر از زمان پیش گرمایش، WOT، تقویت قدرت (شتابگیری)، و وضعیت ترمزگیری (کاهش سرعت) تحت کنترل باشد.
  سنسور اکسیژن نه تنها باید نوسان کند، بلکه باید با سرعتی مناسب (فرکانس مطلوب)، و در بازه ای مناسب (دامنة مطلوب)
  اینکار را انجام دهد. فرکانسی معادل حداقل یک سیکل در ثانیه (1 هرتز) باید در سیم سیگنال مشاهده شود تا سنسور اکسیژن خوب (و نه کند) بشمار آید. فرکانس یک سیکل در ثانیه بتقریب سه بار رد منحنی اسکوپ را از تراز 0.450 ولت، می گذراند، که ECM آنرا به عنوان 3 گذار متقابل می شناسد. یک سنسور اکسیژن کند تاثیری مخرب بر مبدل کاتالیتیک بر جای می گذارد و مقادیر زائدی از گازهای مضر را بدرون اتمسفر تخلیه می کند.

  یک سیکل، مجموعة کاملی از دندانه های ازدیاد و کمبود سیگنال سنسور اکسیژن، در حالی که از نقطة 0.45 ولت گذر می کنند، می باشد. مشاهدة دامنة مطلوب در این نمودار شاهدی بر توانایی سنسور اکسیژن برای دستیابی به شرایط کاملا غنی (0.90 ولت) و کاملا رقیق (0.10 ولت) در طول نوسان است. هر چه ولتاژ قابل مشاهده در خط سیگنال اکسیژن بالاتر باشد، ECM ضربان انژکتور را بیشتر کاهش می دهد. هر چه ولتاژ قابل مشاهده در خط سیگنال اکسیژن کمتر باشد، ECM ضربان انژکتور را بیشتر افزایش می دهد. به همین دلیل است که یک سنسور اکسیژن عاجز از اعلام صحیح میزان اختلاط، در دامنه و فرکانس نهایی خود، در حقیقت ECM را گمراه کرده و به الگویی نادرست از کنترل سوخت رهنمون می سازد. با رسیدن سنسور اکسیژن به دمای مناسب خود؛ یعنی 600 درجة فارنهایت، مترصد مشاهدة سیکل سیگنال اکسیژن با دامنه و فرکانس مطلوب باشید که چنین سیکلی قطعا شاخصی از عملکرد تمام عیار سنسور اکسیژن خواهد بود.


  اختصاصی پارس تیونینگ
  مترجم: علیرضا فروغی فر
  دانلود اپلیکشین موبایل پارس تیونینگ

 2. #2
  روشی برای تست سنسور اکسیژن خودرو
  خودرو
  خوشگل خانوم مو قرمز متولد 2009! (Gen2)
  محل سکونت
  سید خندان
  نوشته ها
  311
  اندازه نوشتار

  پیش فرض

  با تشکر مطلب بسیار خوبی بود.
  الان سنسور اکسیژنم ثابت روی 0.9 نشون میده یعنی همیشه غنی هست؟!

کاربران پارس تیونینگ را با جستجو کلمات زیر پیدا کرده اند :

نحوه تست سنسور اکسیژن

تست سنسور اکسیژن 206

تست عملکرد سنسوراکسیژن

نقشه سنسور اکسیژن

نحوه تست سنسور اکسیژن 206نقشه سنسور اکسیژن آردیآزمایش سنسورهواتسترسنسوراکثیژنروش پیدا کردن پایه های سنسوراکسیژندلایل ثابت ماندن سنسور اکسیژن پرایدمدار تست سنسور اکسیژنپین سنسور اکسیژن در اس 2000تست سنسور اکسیژن ماتیزسنسور‏ ‏اکسیژن‏ ‏اس‏ ‏ستمدار اکسیژن سنسور پژوآموزش تست سنسور اکسیژنسنسور اکسیژنولتاژ بالای گرمکن سنسورطریقه تست سنسور اکسیژنسنسور اکسیژن تستروس تست دستی سنسوراکسیژنروش تست سنسور اکسیژن پرایدطریقه تست سنسور اکسیژن ۲۰۶مقدار مقامت گرمکن سنسور اکسیژنتست سالمیه سنسور اکسیژنتست سنسور اکسیژن پرایدنقشه سنسور اکسیژن پارسروش تست سنسور اکسیژمنحوه تست سنسور اکسیژن۲۰۶تست اهمی سنسور اکسیژنتست گرمکن سنسور اکسیژنچگونگی تست سنسور اکسیژن پراید تست سنسور اکسیژنروش تست سنسور ebs ارت سنسوراكسيژن پرايدروش تست سنسور اکسیژن پرایدآزمایش سنسور اکسیژنمدار سنسور اکسیژننحوه تست گرمکن سنسور اکسیژنساخت تستر سنسور اکسیژنفرکانس سنسور اکسیژنمفهوم بالایی در سنسور اکسیژنامتحان سنسور اکسیژنسنسور اکسیژن بوسسنسور اکسیژن و hcنقشه مدار تستر سنسور خودروسنسور اكسيژن پرايدقطع کردن سنسور اکسیژن پرایدنحوه تست سنسوراکسیژن پرایدنحو تست سنسود اکسیژن

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •