با یک چشمک خودرو خود را کنترل کنید! ؛ تصاویر
مهندسان روش جدید رانندگی ارائه کرده اند که از حالات چهره، استفاده میکند.
محققان وسیلهای را تولید کرده اند که کارکردهای ماشین را با استفاده از حرکات چشم و سر، کنترل میکند.
در این سیستم، یک سنسور جلوی ماشین سوار شده و با تشخیص حالات صورت، ماشین را کنترل میکند.کامپیوتری که در ماشین، پنهان شده است، حرکات صورت را تفسیر و ترجمه میکند که با لیستی از درخواستها برای رادیو، گرما و تلفن همراه، مطابق میباشد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
این حرکات که قبل از نهائی شدن، مورد آزمایش قرار گرفته است، شامل مواردی همچون روشن و خاموش کردن رادیو و موزیک پلیر با چشمک زدن، و کارهایی از این قبیل میشود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
این تکنولوژی قادر است که بین پلک زدن تصادفی و تعمدی برای روشن کردن وسائل، (با توجه به زمان آن)، تفکیک قائل شود.
رانندگان به تکان دادن سر به سمت چپ یا راست خود، درجه صدا را کم یا زیاد میکنند.
رانندگان حتی میتوانند با بلند کردن دست و نام بردن اسم شخص مورد نظر، تماس تلفنی برقرار کنند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
آنها حتی میتوانند سیستم گرمایشی و سرمایشی ماشین را با بلند کردن دست چپ بر روی دنده، کنترل نمایند.
این تکنولوژی بدان معنا است که رانندگان میتوانند کارکردهای ماشین را بدون حواسپرتی، کنترل و تنظیم نمایند.
متخصصان به دنبال ارائه نمونه اولیه آن برای حضور در جادهها میباشند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
هانز روث، مدیر فناوری هارمان، میگوید: این فناوری به دنبال کاهش حواسپرتی در ماشین میباشد.
وی افزود: ما اکنون در حال بررسی لیستی از حرکات میباشیم که برای تمام ماشینها در سرتاسر دنیا، استاندارد باشد.