در بین موتورهاى معمول استفاده شده در اتومبیل ها 3 نوع موتور وجود دارد:
1- خطی: سیلندرها در یك خط قرار مى گیرند و در یك سری
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
2 – وی شكل : سیلندرها به صورت دو سری با زاویه نسبت به هم قرار می گیرند
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
3- مسطح: (اغلب با نام افقی یا باكسر معروف است) كه در این حالت سیلندرها به صورت دو سری در مقابل هم (180 درجه) قرار مى گیرند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
شما ممکن است موتورهای خطی 6 سیلندر, موتور مسطح 6 سیلندر و موتور وی شكل 6 سیلندر را دیده باشید.اگر شما بخواهید این 3 نوع موتور 6 سیلندر را با مشخصات مشابه هم بسازید (یعنی كورس برابر , سیستم ورود و خروج یكسان, و سوپاپ های یكسان .. ) آنها عملكردی مشابه هم دارند.با وجود این , بین این موتورها در عمل اختلافاتی وجود دارد. در اینجا تعدادی از این اختلافات را بیان مى كنیم.
• موتورهای خطی بلند و باریك هستند . در خودروهای كوچك به ویژه, موتورهای بلند و باریك سوار شده بطور اریب اجازه داشتن یك كاپوت كوچك را مى دهد. در موتورهای خنك شونده با هوا , تركیب موتور خطی اغلب مواقع سخت تر خنك مى شود.• موتورهای مسطح , عریض و مسطح هستند.این نوع موتور به داشتن مركز ثقل پایین خودرو كمك می كند.
• موتور وی شكل در حالت میان آن دو است و شكلش مكعب مانند است.
• شكل خطی فقط به نصف تعداد میل بادامك در مقایسه با موتور وی شكل نیاز دارد كه مى تواند كمى باعث كاهش وزن شود.
• ممكن است شاهد اختلافی بین مقدار فلز بكار رفته در بلوك موتور باشیم , یعنی نوعی از موتور ممكن است كه سبكتر از دیگری باشد.
• ممكن است اختلافی در قیمت تمام شده موتورها در طول تولید وجود داشته باشد.
طراحان خودرو برای انتخاب موتور مناسب برای یك خودرو پارامترها و متغیرهای زیادی را در نظر مى گیرند.
این متغیرها شامل قیمت , فضای موجود زیر كاپوت, امكانات موجود كارخانه , نسبت قدرت به وزن و سایر پارامترها می باشد


منبع:irancar.mihanblog.com/