درود بر همراهان پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

نقش و اهميت روغن موتور براي هيچ يك از دارندگان خودرو پوشيده نيست اما آنچه كه اهميت موضوع را صد چندان مي كند هزينه ها و اتلاف زمانهاي ناشي از تعميرات و خارج از دسترس بودن خودرو مي باشد كه مي تواند تاثير و اهميت انتخاب يك روانكار مناسب را در حفظ و نگهداري موتور خودرو روشن سازد.

1- در ابتدا براي انتخاب يك روانكار مناسب به كاتالوگها و دستورالعملهاي شركت سازنده خودرو مراجعه كرده و روغن موتور مناسب با شرايط كاركرد خودرو را انتخاب مي كنيم.

2- روغن ها در دو نوع تك درجه اي (mono grade ) و چند درجه اي (multi grade ) توليد و به بازار عرضه مي شود كه بعنوان مثال روغن هاي تك درجه اي در آب و هواي فصل تابستان روغن 40W و در زمستان روغن 30W استفاده مي شود اما روغن هاي چند درجه اي كه در بازار به آنها روغن هاي اتوماتيك 20w50) (نيز گفته مي شود توانايي كاركرد مطلوب را در درجه حرارت هاي مختلف دارا مي باشند و خواص و ويژگيهاي خود را حفظ كرده و باعث افزايش و تداوم عمر مفيد موتور خودرو خواهد شد.

3- دوره هاي تعويض روغن بسته به نوع روغن و شرايط كاركرد موتور اعم از ميزان گردو غبار و ترافيك جاده اي و نحوه رانندگي متغير خواهد بود.

4- متاسفانه به اشتباه در بين تعدادي از دارندگان خودرو اين ذهنيت وجود دارد كه روغن هر قدر در طي كاركرد موتور ديرتر تغيير رنگ داده و يا چسبندگي ( ويسكوزيته ) بيشتري داشته باشد داراي كيفيت مي باشد در صورتي كه تغيير رنگ روغن نشان دهنده حل شدن دوده ها و ساير آلودگي هاي ناشي از احتراق سوخت در موتور خودرو مي باشد و با تداوم اين چرخه جلوگيري از ايجاد رسوبات و گرفتگي راهگاه هاي ورودي و خروجي روغن در قطعات گردنده و ثابت موتور مي شود. نكته جالبتر در مورد ميزان ويسكوزيته روغن آنست كه در حدود 80% استهلاك موتور در لحظه استارت زدن بوقوع مي پيوندد واز استارت اوليه تا رسيدن روغن به ياتاقانها و قطعات متحرك درون موتور روانكاري بدرستي انجام نمي شود و سطح اصطكاك بشدت افزايش مي يابد. از اين نكته ميتوان اينگونه نتيجه گرفت روغن هايي با چسبندگي بالاتر از حد معيار علاوه بر خرابي زود هنگام اويل پمپ باعث نارسايي در رو انكاري موتور مي شوند و با سردتر شدن دماي هوا اين مسئله تشديد مي شود.

5- روغن هاي اتوماتيك علاوه بر رو انكاري بهتر در فصل زمستان باعث افزايش عمر مفيد باطري و استارتر خودرو مي شود.

6- از تركيب و مصرف روغن هاي مختلف و غير هم پايه جدا خودداري كنيد.

7- تهيه و خريد روغن هاي گرانقيمت بدون در نظر گرفتن سال طراحي و ساخت خودرو تنها به اتلاف منابع مالي مي انجامد.

8- استفاده از مكمل هاي روغن نيز توسط توليد كنندگان خودرو و روغن توصيه نشده و تاكنون نتايج
مثبت و قطعي به ثبت نرسيده بلكه در مواردي با تركيب مكمل هاي روغن به رو انكارها باعث تنزل سطح كيفي روغن نيز مي شود.

9- همواره سطح روغن موجود در موتور را كنترل كرده و سطح روغن مي بايستي بين دو نشانه روي گيج روغن باشد و در صورت پايين تر قرار گرفتن روغن از سطح min گيج هرگز از خودرو استفاده نكنيد .ضمنا بالابودن سطح روغن نيز در موتور باعث وارد آمدن ضرر و زيان به موتور خودرو مي شود.

10- بر اساس توصيه شركتهاي توليد كننده رو انكار، روغن هاي ( mono grade) يا تك درجه اي در مدت شش ماه و روغن هاي (multi grade) يا چند درجه اي در مدت يك سال از زمان شروع مصرف بدون رسيدن به حد نصاب كيلومتر توصيه شده توليدكننده مي بايست تعويض شوند.