درود بر همراهان پارس تیونینگ

شاید مخترع این سیستم آقای پورشه باشد که آن را در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار داد. در آن زمان هواپیماهای آلمانی به علت کندی حرکت نمیتوانستند از پس هواپیمای دشمن بر آیند. در این موقع بود که آقای پورشه به داد ارتش آلمان رسید و با این سیستم توانست هواپیماهای آلمانی را نجات دهد. در آن زمان موتور اکثر هواپیماها موتورهای شعاعی بوده که مکانیزم کاری درست شبیه موتورهای اتومبیل دارند.
مونو اکسید نیتروژن نام گازی است که در این سیستم به کار میرود. برخلاف تصور عدهای این گاز در موتور نمیسوزد بلکه تجزیه میشود. عدهای این گاز را نیز به نام NOS میشناسند که کاملاً اشتباه است.NOS مخففOxide System Nitrous بوده که نامی ثبت شده برای این سیستم است. فرمول این گاز N2O و وجود دو مولکول نیتروژن و یک مولکول اکسیژن میتواند کارهای زیادی انجام دهد.
برای توضیح نحوه کار این سیستم ابتدا باید به نحوه کار موتور بپردازیم تا بتوان این سیستم را کامل توضیح داد.
میدانیم که احتراق به وسیله مخلوط شدن سوخت و هوا در محفظه احتراق صورت میگیرد، یک موتور با احتراق سوخت و در نتیجه فشار دادن پیستون به سمت پایین به گردش درمیآید. آیا میخواهید به اسب بخار بیشتری دست پیدا کنید؟ پس از سوخت بیشتری استفاده کنید تا پیستون با قدرت بیشتری به سمت پایین بیاید. این راه حل تولید قدرت بیشتر توسط موتور است، اما تولید چنین قدرتی بدون اکسیژن خیلی زیاد غیرممکن خواهد بود. وقتی نیترو وارد موتور میشود تجزیه شده و اکسیژن آن آزاد میشود. در نتیجه موتور به اکسیژن بیشتری دست پیدا کرده و احتراق قویتری رخ میدهد

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

کمی به گاز اکسید نیتروژن بپردازیم. این گاز بیشتر از هوایی که ما تنفس میکنیم اکسیژن دارد و بیرنگ است و به هیچ وجه اشتعالزا نیست و ترکیب شده از دو اتم نیتروژن و یک اتم اکسیژن است که فرمول آن همان طور که گفته شد N2O است. اکسید نیتروژن کمی طعم شیرین دارد، مادهای غیر سمی، بیآزار و خندهآور است

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


قبل از اینکه وارد جزئیات شویم به طور ساده باید بگویم در حین عمل احتراق در یک موتور در حدود 300 درجه سلسیوس اکسید نیتروژن و نیتروژن و اکسیژن تداخل میکند. اکسیژن بسیار زیاد با اجازه دادن به مقدار بیشتری سوخت برای احتراق باعث تولید قدرت زیادی میشود قدرت همیشه از منبعی به نام سوخت به وجود میآید. اگر شما فقط اکسید نیتروژن را داشته باشید و بنزین را اضافه نکنید قدرت زیادی تولید نمیشود و شما قدرت را در حدی که با سوخت معمولی حرکت میکنید دریافت خواهید کرد. به طور کلی اکسید نیتروژن به شما امکان میدهد تا مقدار بهتری از سوخت را در همان زمان معمولی مصرف کنید.
در اینجا این سوال پیش میآید که چرا فقط از اکسیژن استفاده نمیشود؟در جواب این سوال باید گفت در یک فورد ماستنگ از اکسیژن خالص استفاده شد نتیجه امر آب شدن کامل موتور بود. وقتی اکسیژن خالص استفاده میشود حرارت بسیار زیادی تولید شده که باعث آب شدن موتور میشود.
اکسید نیتروژن همان طور که گفته شد یک گاز معمولی است و برای استفاده از آن در اتومبیل، گاز مورد نظر در مقدار بسیار زیادی داخل کپسول بسیار فشرده شده و توسط یک شیلنگ فشار قوی به ورودی موتور متصل میشود.
وقتی شما درخواست نیترو میکنید یک سیم پیچ الکترونیکی وظیفه انتقال نیتروس به داخل موتور را دارد. در سیستمهای مرطوب یک شیلنگ سوخت مخصوص (جدا از شیلنگ نیترو) کنترل شده توسط یک سیم پیچ دیگر، سوخت را به داخل موتور همزمان با ورود نیترو منتقل میکند. در حقیقت سولنوئید سیستم مرطوب دو ورودی و یک خروجی دارد.
انواع سیستم نیتروژن:
در مجموع سیستمهای نیترو به دو دسته کلی تقسیم میشوند.
1- سیستم خشک که کمتر کاربرد دارد.
2- سیستم مرطوب که بیشتر رایج است. البته سیستم دیگری هم هست که ورودی مستقیم بوده و بعضی آن را نوع سوم هم مینامند.
سیستم خشک:
یک سیستم خشک نیترو به طور کلی یعنی تزریق تنها اکسید نیتروژن توسط یک شیلنگ خروجی به داخل منیفولد ورودی هوا. در این سیستم سوخت دیگری به منیفولد هوا تزریق نمیشود فقط از یک نازل یا سوپاپ برقی برای نیترو استفاده میشود. در یک سیستم خشک نیترو، سوخت اضافی مورد نیاز با افزایش مقدار سوخت در سیستم انژکتور OEM زمانی که سیستم نیترو فعال است تامین میشود.
OEM یکی از کمپانیهای تولید لوازم تیونینگ خودرو بوده که سیستم نیترو و متعلقات آن را نیز تولید میکند. چون این سیستم نیاز به سیستم انژکتوری مخصوصی داشته تا سوخت مورد نظر را تامین کند انژکتور و متعلقات آن نیز توسط این کمپانی تولید میشود. در مجموع باید گفت سیستم خشک بسیار ارزان بوده و نصب بسیار سادهای دارد. در مقابل افزایش قدرت آن نیز همچون قیمتش کم است.
سیستم مرطوب:

در سیستمهای مرطوب اکسید نیتروژن و سوخت از یک شیلنگ تزریق میشود. در این سیستم دو مسیر وجود دارد: یکی برای نیتروس و دیگری برای سوخت. دو ورودی به سوپاپ برقی متصل میشود. یک ورودی برای گاز نیترو و یکی برای بنزین و سوخت مورد نیاز در زمان فرایند تزریق.
سیستمهای مرطوب هوای منیفولد را با سوخت مرطوب میکنند. در حقیقت این سیستم با اسپری کردن سوخت در داخل منیفولد هوا را با سوخت سنگین کرده و آن را مرطوب میکند. در این حالت در زمان تزریق گاز نیترو سوخت مورد نیاز به راحتی تامین شده و قدرتی بسیار زیاد تولید میشود.سیستمهای مرطوب نیتروس بهترین استفاده را با سیستمهای سوختگیری طراحی شده برای توربو و سوپرچارجر دارند. در تمامی سیستمهای پرخورانی به دلیل ورود هوای بیشتر به موتور سوخت بیشتری مورد نیاز است همچنین گاز نیترو نیز در این سیستمها بسیار بهتر جواب میدهد. نکتهای که شایان ذکر است شرایط موتور در زمان استفاده از نیترو است. بسیاری از قطعات باید تعویض و تقویت شوند تا در زمان افزایش قدرت ناگهانی موتور آسیب ندیده و دچار مشکل نشود. کپسولهای حاوی نیترو پس از خالی شدن دوباره شارژ شده و نصب میشوند. این سیستم اگر به صورت صحیح نصب شود ضرری برای موتور نداشته و میتواند قدرت موتور را در مواقع لزوم چند برابر کند

منبع :
هفته نامه دنیای خودرو شماره ۱۷۹