درود بر همراهان پارس تیونینگ


بوش سیلندر نوع تر، قطعه ای قابل تعویض است که از جنس چدن آلیاژی ساخته شده است و با لغزش درون بلوک سیلندر جای داده میشود. مایع خنک کننده موجود در محفظه بلوک سیلندر ، بوش سیلندر را در میان گرفته و بطور مستقیم آنرا خنک می کند و نهایتاً منجر به تنظیم دمای موتور می گردد .


دستورالعمل نصب بوش سیلندر:


  • روش تعمیر یا تعویض بوش سیلندر

در صورت وجود یکی از ایرادات زیر، بوش سیلندر باید تعویض گردد ، در غیر اینصورت قابل تعمیر و اصلاح خواهد بود :


1) خارج از محدوده بودن اندازه قطر داخلی با تلرانسهای هندسی آن .

2) ترک خوردگی لبه بوش .

3) آسیب دیدگی شیارهای لاستیکهای دور بوش .

4) خوردگی یا ایجاد حفره بر روی بوش .

5) ترک خوردگی یا شکستگی بوش .

6) وجود خطهای عمیق بر روی سطح داخلی بوش .


  • بیرون کشیدن بوش سیلندر

تذکر : در هنگام بیرون کشیدن بوش سیلندر باید شیوه صحیح و مناسب بکار گرفته شود . اگر از ابزار و روش صحیحی جهت اینکار استفاده نشود ، این امکان وجود دارد که به بوش و بلوک سیلندر صدمه وارد شود .

1) پیستون و دسته پیستون را همانند زمان مونتاژ بیرون بیاورید .

2) در صورتی که استفاده مجدد از بوش مقدور باشد حتماً محل قرارگرفتن بوش روی بلوک سیلندر را علامت گذاری نمایید .

3) کفشک ابزار بیرون کشنده بوش را آزاد و رها کنید .

4) کفشک را در قسمت لبه پایینی بوش سیلندر قرار دهید .

5) پیچ روی ابزار را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بوش سیلندر جدا و خارج شود .

6) اورینگ های آب بندی دور بوش و زیر لبه بوش را بیرون آورده و دور بیندازید .

7) ابزار بیرون کشنده را از بوش سیلندر جدا کنید .تذکر : بوش سیلندر باید حتماً در وضعیت ایستاده نگه داشته شود . بوشهای سیلندری که برای مدت زمان طولانی به بغل خوابانده شوند ممکن است دو پهن شده و تغییر شکل بدهند و نصب آنها بر روی موتور غیرممکن شود .
تذکر: اگر قرار است بوشها تا مدتی نصب نشوند، آنها را به آرامی با روغن محافظ پاکیزه و چرب کنید و در حالت ایستاده در جای تمیز و خشک انبار کنید.

پیش از بازدید و کنترل، بوش سیلندر را به شرح زیر تمیز نمایید:

1) بوشهای جدید و کارکرده را با شوینده ای قوی و آّب گرم یا بخار بشوئید و با برس مویی غیر فلزی تمیز نمائید .

2) بوش را با فشار باد خشک کنید .

3) سطح داخلی بوش را با روغن تازه موتور بپوشانید .

4) داخل بوش را با دستمال کاملاً تمیز نمایید.

5) اگر باقیمانده تیره رنگی روی دستمال دیده شد مجدد مراحل 4 تا 6 را تکرار کنید تا دیگر هیچ لکه ای روی دستمال ظاهر نشود .

1) بوش سیلندر را از نظر ترک خوردگی ، ضرب دیدگی و ... کنترل نموده و در مشاهده هر موردی آن را تعویض نمائید .

2) بوش سیلندر را از نظر وجود خوردگیهای حفره ای سطحی بدقت کنترل نمائید (در بوشهای مستعمل) و در صورت وجود حفره بوش را تعویض کنید.

3) لبه بوش را از نظر ترک خوردگی و ضرب دیدگی (مخصوصاً در بوشهای مستعمل) کنترل و بررسی نمائید .

4) شیارهای آببندی (اورینگ) را از نظر ضرب خوردگی و صدمه دیدگی کنترل نمائید .

5) قطر بیرونی بوش را اندازه گیری نمائید .

6) قطر داخلی بوشها را از لحاظ قطر داخل و تلرانسهای هندسی دقیقاً اندازه گیری نمائید .

7) ضخامت قطر لبه بوش را نیز دقیقاً اندازه گیری کنید .

توجه : خوردگی حفره ای سطح خارجی بوشها بر اثر تعمیر و نگهداری ضعیف سیستم خنک کننده بوجود می آید و اگر این مشکل بر طرف نشود موجب سوراخ شدگی بوش سیلندر و نهایتاً قاطی شدن آب و روغن داخل موتور میشود .تذکر : در زمان نصب پیستون یا بوش جدید انطباق دقیق این دو قطعه از نظر میزان خلاصی بین بوش و پیستون و دهانه رینگ بسیار مهم و حیاتی است.
1) درون و بیرون بوش سیلند را تمیز کنید و لبه بوش و شیارهای رینگ آب بندی را با یک مایع حلال بشویید.

2) کلیه زنگ زدگی ها و جرمهای بلوک سیلندر و سطوح آب بندی را خارج ساخته و کاملاً تمیز نمایید .

3) بلوک سیلندر را از نظر شکستگی و تغییر شکل بازرسی نموده و با ساعت اندازه گیری کنترل نمایید چرا که وجود هر گونه رسوبات در محل بوش و یا باقیمانده اورینگ قبلی و تغییر شکل بلوک ، باعث دو پهن شدن بوش جدید و نهایتاً اشکال در عملکرد موتور خواهد شد .

4) بوشهای جدید را ابتدا از نظر ابعادی کنترل نموده و آنها را بدون اورینگ مونتاژ نمایید . باید توجه داشت که در این حالت بوشها بدون نیروی زیاد و فقط با فشار دست قابل نصب باشد . برآمدگی بالای بوش باید در حالی که بوش به خوبی بر روی نشیمنگاه خود نشسته است اندازه گیری شود .

5) بوش را از بلوک سیلندر درآورده و اورینگهای آنرا نصب کنید . مواظب باشید اورینگ ها دچار پیچیدگی نشوند . اورینگها را با روغن یا گریس آغشته نمایید .

6) بعد از مونتاژ اورینگها ، بوش را با استفاده از پرس مخصوص در داخل بلوک سیلندر جا گذاری نمایید . از وارد آوردن هر گونه ضربه در هنگام جا زدن بوش خودداری شود .

7) بعد از نصب بوشها در داخل بلوک سیلندر برای حصول اطمینان از عدم ترک خوردگی یا دو پهن شدن و یا هر گونه صدمه احتمالی درحین مونتاژ ، بوشها را مجدداً مورد اندازه گیری و بازدید قرار دهید .

منبع