درود بر همراهان پارس تیونینگ


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

زنجیر سفت کن همانطور که از اسم ان پیداست برای گرفتن شلی زنجیر و کم کردن صدای چرخ دنده ها بوده و همچنین از سائیدگی زنجیر و چرخ دنده ها جلوگیری می کند در نتیجه تایمینگ سوپاپ ها بهم نخورده و سوپاپها به موقع باز و بسته شده امروزه در اغلب موتورها زنجیر سفت کن اتوماتیک نصبشده است این نوع زنجیر سفت کن ها با فشار روغن موتور و فنر کار کی کنند روغن موتور با فشار وارد سیلندر زنجیر سفت کن شده و پیستون مربوطه را روی قسمت لاستیکی فشار داده و از شل شدن زنجیر جلوگیری می کند هر چند زنجیر های کوتاه نیاز به زنجیر سفت کن ندارند ولی اغلب از ان استفاده می شود اغلب زنجیر سفت کن ها مجهز به قطعه های جغجغه ای مانندی هستند که از برگشت قطعه لغزنده جلوگیری می کند در موتورهایی که میل بادامک ان در سر سیلندر تعبیه شده از زنجیر سفت کن شامل یک تیغه فنری با پوشش نئوپرین در طرف شل زنجیر و یک صفحه لاستیکی را با پوشش نئوپرین در طرف دیگر ان می باشد و گاهی از چزخ دنده کمکی قابل تنظیم استفاده می کند
.

منبع : اتومکانیک به زبان ساده ( مهندس احمد امیر تیموری)