در کنار نمایشگاه صوت و تصویر حرفه ای و در کنار نام های بزرگ خانگی و صنعتی صدا و تصویر امسال صوتی و تصویر های خودرو هم
خود نمایی می کنند. نمایشگاه در دو سالن بزرگ سر پوشیده و فصای باز نمایشگاهی برگزار می شود.در بخش نمایش خودرو . تنها ۶ خودروی صوتی پیشرفته به نوبت و هماهنگ نمایش می دهند.و سیستم های تصویری و مدیا خودرو نیز می توانند در داخل سالن ها داشته های هود را معرفی کنند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
اطلاعات مختصر زمان برگزاری ۲۷ لغایت ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ برابر با ۱۸-۲۲، ۲۰۱۷augنوع نمایشگاه بینالمللی تخصصیساعات بازدید ۱۰ صبح الی ۲۲مکان برگزاری برج میلاد
برگزارکننده کانون برنامه سازان میهن