گزارش تصویری زیر نشان دهنده فعالیت کارکنان رویلز رویس برای طراحی غرفه این خودروساز در اولین نمایشگاهش در موزه بی ام دبلیو است .
خودروهای فانتوم 2 ، Silver Cloud III ، فانتوم 6 ، 3 محصول از 15 مدل به نمایش درآمده در این غرفه هستند .
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ