درود بر همراهان پارس تیونینگ


با همایت شهرداری تهران و سازمان صدا وسیما
لوکس اسپرت افشین برگزار میکند
گردهمایی پیشکسوتان دانستنی های پیکان
جوانان دیروز بگویند تا جوانان امروز بدانند.
زمان:جمعه8/10/91
زمان:از ساعت 9 صبح
اطلاعات بیشتر:آقای افشین رجبی 09195181815
منبع:هفته نامه دنیای خودرو