عصر خودرو: یک عضو شورای رقابت با بیان اینکه این نهاد تنها نهاد تصمیمگیرنده در زمینه قیمتگذاری خودرو است گفت: هر گونه قیمتی که از نهادی به جز شورای رقابت صادر شود غیر قانونی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از اگر خودروسازان قیمت بالاتری از وضعیت بازار ارائه میکنند هدفشان کسب درآمدهای کذایی است که از نظر قانونی غیر مجاز بوده و شورای رقابت با چنین بحثهایی برخورد خواهد کرد.