عصر خودرو: مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی خبر داد: نرخ تورم بخشی خودرو توسط شورای رقابت اعلام خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، علیرضا مقتدایی اظهار کرد: محاسبات مربوط به شاخصهای قیمت خودرو توسط بانک مرکزی انجام و به شورای رقابت ارسال شده است.
وی افزود: شورای رقابت براساس فاکتورهایی که دارد بررسیها و محاسبات لازم را انجام داده و نرخ تورم بخشی خودرو را اعلام خواهد کرد.
همچنین بانک مرکزی نرخ تورم بخشی خودرو را به شورای رقابت اعلام کرده و تنها سازمان استاندارد باقی مانده که با جلسهای که فردا برگزار خواهد در نهایت دستورالعمل از سوی شورا اعلام خواهد کرد.