قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فعلا بحثی برای افزایش دوباره قیمت خودرو تا پایان سال وجود ندارد.
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از مهر، محمدصادق مفتح از برنامه های خودروسازان برای افزایش کیفیت تولیدات پس از افزایش قیمتها در دو ماه گذشته سخن گفت و اظهارداشت: تولیدکنندگان داخلی برای این موضوع تعهد سپرده اند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: وزارتخانه تعهداتی را از تولیدکنندگان انواع خودرو داخلی اخذ کرده است که بتوان بهبود کیفیت تولیدات داخلی خودرو را تضمین کرد.
مفتح با تاکید بر اینکه به صورت کلی افزایش قیمتها در بازار خودروی تولید داخل باید با بهبود کیفیت در زمان عرضه خودرو به مشتریان همراه باشد، تاکید کرد: معاونت تخصصی وزارتخانه در این باره، برنامه ها و سیاستها را به صورت موردی و ریز دنبال می کند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال افزایش دوباره قیمت انواع خودروی تولید داخل تا پایان سال جاری، گفت: فعلا بحثی از افزایش قیمتها برای انواع خودروهای تولید داخل نیست.