به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس محمد صادق مفتح در واکنش به این سوال که در دو سال گذشته بازار خودرو با تلاطم بسیار زیادی مواجه بوده است و اتفاقی افتاده است که نه تولید کننده خودرو و نه مصرف کننده راضی نیستند، اظهارداشت: باید تکلیف را روشن کرد، وقتی نهادههای تولید افزایش پیدا میکند ناچار به افزایش قیمت محصول نهایی میشود، یکی از این نهادهها ارز است که تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارد. در این شرایط نمیتوان گفت خودروی پژو چقدر ارز بری دارد چرا که آثار غیرمستقیم افزایش نرخ ارز در بخش قطعهسازی خودش را نشان میدهد.

* به افزایش قیمت خودرو تن دادیم
وی افزود: با همین یک فاکتور یعنی وقتی دلار از هزار تومان به 2500 تومان میرسد و با افزایش قیمت در بازار خودرو روبرو هستیم، سر دوراهی قرار میگیریم. درست است که عدهای قدرت خرید خودرو را از دست میدهند اما ما به عنوان دولت باید بین افزایش قیمت و تداوم تولید و یا عدم تولید یکی را انتخاب میکردیم ، اگر افزایش تولید را بپذیریم تولید استمرار پیدا میکند ، اگر افزایش قیمت را نپذیریم تولید ادامه پیدا نمیکند ، عرضه کم میشود و مجدداً افزایش قیمت صورت میگیرد. ما بین این دو راه در واقع بین بد و بدتر مانده بودیم لذا تصمیم گرفتیم تا افزایش قیمت را در کنار استمرار تولید بپذیریم، چرا که عدم تولید بلافاصله آثار افزایش قیمتی خود را نشان میداد ، ما بین بد و بدتر مخیر بودیم و بد را انتخاب کردیم.
قائممقام اجرایی وزیر صنعت گفت: درست است که برخی نمیتوانند خودرو بخرند اما اگر تولید تعطیل شود با مشکلی به اسم بیکاری مواجه میشویم و به مرحلهای میرسیم که کارگری که نمیتوانست پراید بخرد دیگر نمیتواند گوشت هم بخرد لذا ما به افزایش قیمت تن دادیم.
*صنعت خودرو با بلاتکلیفی روبرو است
وی با تاکید بر اینکه در قضیه خودرو دچار عوام زدگی شدیم، گفت: مسئله خودرو وارد محاورات ژورنالیستی شد. این آفت بزرگی بود و مصلحت ملی در آن نبود چرا که مبحث علمی اقتصاد در یک فضای ژونالیستی حساس قبل از انتخابات عوامزده و تبدیل به تسویه حساب گروههای سیاسی با یکدیگر شد.
مفتح با تاکید بر اینکه الان صنعت خودرو با بلاتکلیفی روبرو است، گفت: صنعت خودرو بزرگترین خوشه تولیدی کشور است و 1.5 میلیون خانوار از آن ارتزاق میکنند، لذا باید به مدیران قبلی این کشور دستمریزاد گفت اما باید توجه داشته باشیم که خسارت بلاتکلیفی خیلی بیشتر از خسارت اتفاقات قبل است، این صنعت باید از بلاتکلیفی خارج شود.