به گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیای اقتصاد، روشن شدن تکلیف قیمت خودرو در آخرین ماه سال از این جهت اهمیت دارد که با روشن شدن هرچه سریعتر قیمتها، بسیاری از مردم میتوانند برای خرید خودرو تصمیم نهایی بگیرند. از آنجا که بعد از گذشت نزدیک به دو هفته از گلایههای رییسجمهور، هنوز هیچ راهکاری برای کاهش قیمتها در نظر گرفته نشده است و جلسه شورای رقابت هم اوایل هفته آینده تشکیل خواهد شد، این نگرانی وجود دارد که تعیین قیمتها به سال آینده موکول شود. مساله دیگر این است که با توجه به اینکه سال ۹۲ با فعالیتهای انتخابی همراه خواهد بود، ممکن است خودروسازان بحث قیمتگذاری را به حاشیه برده و با امروز و فردا کردن این طرح، آن را به دولت بعدی بکشانند. از آنجایی هم که کاهش قیمتها نظر رییسجمهور فعلی است و هنوز موضع رییسبعدی دولت در این رابطه مشخص نیست، بعید نیست که خودروسازان برای امتحان کردن شانس خود در دولت بعدی تلاشی برای به تاخیر انداختن کاهش قیمتها نکنند.
اما با وجود تمام این حدس و گمانها، سؤالی که مهم جلوه میکند این است که آیا شورای رقابت و سازمان حمایت میتوانند قیمت خودرو را در سرازیری کاهش قرار دهند ؟ و اینکه آیا سرعت دو سازمان نامبرده برای کاهش قیمتها بهقدری بالا خواهد بود که مشتریهای بازار خودرو پیش از پایان سال بتوانند خودروی خود را تهیه کنند؟