نادر قاضی پور عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین جزئیات نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع با رئیس شورای رقابت و مدیران شرکت های خودروسازی به منظور بررسی نحوه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: در این جلسه مشخص شد که اطلاعات و داده هایی که خودروسازان به شورای رقابت ارائه کرده بودند با اطلاعات که کمیسیون صنایع جمع آوری کرده بود همخوانی نداشت.
وی با بیان اینکه شورای رقابت بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده خودروسازان اقدام به تعیین قمیت کرد، افزود: خودروسازان اطلاعات غلطی ارائه کردند و از طرفی آبشن هایی که باید طبق دستورالعمل نحوه قیمت گذاری در خودروها قرار می دادند در نظر نگرفتند.
عضوکمیسون صنایع مجلس با اشاره به نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی گفت: مدارک و مستنداتی در کمیسیون وجود دارد که می توان طبق آن قیمت های کنونی خودرو را بین 15 تا 30 درصد کاهش داد.
قاضی پور با بیان اینکه 8 نفر از اعضای شورای رقابت را دولتی ها تشکیل می دهند، تصریح کرد: ما مقصر را دولت می دانیم زیرا دولت می توانست با سازوکار و اختیاراتی که دارد قیمت خودرو را کاهش دهد.
گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده بود توسط هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در خرداد ماه ۱۳۹۳ به پایان رسید.
بررسی نحوه تعامل شرکتهای خودروسازی با قطعهسازان، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامهریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایهگذاریهای انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته، بررسی میزان هزینههای غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایهگذاریهای بیمورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکتهای خودروسازی، از جمله محورهای این تحقیق و تفحص بود.
در پایان قرائت این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد: گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروساز به همراه ضمائم آن برای پیگیری بیشتر به قوه قضائیه ارسال میشود.