به گزارش پارس تیونینگ به نقل ز ایسنا، در چند روز اخیر قیمت بسیاری از خودروهای پرتیراژ داخلی در کاهشی قابل توجه به کمتر از نرخ رسمی این خودروها سقوط کرده است.

به عنوان مثال در حالی قیمت خودرو سایپا 111 به 16میلیون و 800 هزار تومان رسیده که قیمت رسمی این خودرو 17 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است. قیمت تیبا نیز با کاهش حدودا 300 هزار تومانی نسبت به قیمت رسمی آن به 19 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.
تندر 90 مدل E2 نیز هماکنون حدود سه میلیون تومان ارزانتر از نرخ رسمی 36 میلیون تومانی آن در بازار به فروش میرسد. مگان نیز اگرچه قیمت رسمی آن 74 میلیون و 900 هزار تومان است اما اکنون به قیمت 74 میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
یکی از دلالان و واسطههای بازار خودرو درباره دلایل شکلگیری چنین وضعیتی میگوید: مصرفکنندگان بهتر از هر کس دیگری ارزش واقعی یک کالا را تشخیص میدهند بنابراین کاهش چند میلیون تومانی قیمت خودروها در چند هفته اخیر بیانگر آن است که از نظر مردم قیمت تعیین شده از سوی خودروسازان قیمت درستی نیست.
وی خاطرنشان میکند: افزایش شدید قیمت خودروها در حدود دو ماه پیش نیز نه به دلیل کشش تقاضا و خرید از سوی مردم بلکه به دلیل توقف عرضه خودرو از سوی خودروسازان رخ داد بهگونهای که در همان زمان هم تقریبا هیچ یک از مصرفکنندگان واقعی اقدام به خرید خودرو نکردند.
به نظر میرسد که در این شرایط خودروسازان نیز باید قیمت رسمی محصولات خود را متناسب با کشش بازار تعیین کنند در غیر این صورت تعیین هر نرخی برای محصولی که خریداری نخواهد داشت امری بلافایده خواهد بود.
در این زمینه حسن زمانی افشار - رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو کشور - نیز اظهار کرده است که وقتی قیمت خودرو در بازار آزاد به کمتر از قیمتهای رسمی برسد، دیگر کسی از کارخانه خرید نخواهد کرد. به این ترتیب شرکت خودروساز نیز مجبور به کاهش قیمتها خواهد بود.