به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، کش و قوس بر سر تعیین قیمت جدید خودروها در حالی ادامه دارد و دستگاههای مختلف هر کدام به زعم خود دستورالعمل جدیدی را ارائه میکنند که سازمان حمایت به عنوان یک دستگاه ناظر بر اجرای مصوبات و دستورالعملها، هیچ واکنشی از خود نشان نداده و همین مسئله، بلاتکلیفی خریداران خودرو از شرکتهای خودروساز را به همراه داشته است.

رئیس جمهور در جلسهای که اخیراً با مدیران شرکتهای خودروساز داشت، دستور داد تا قیمت خودرو با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس، شورای رقابت دستورالعمل موقت را برای قیمتگذاری خودرو تدوین کرد که طبق آن، قیمت مصوب شهریور 91 به عنوان مبنای قیمتگذاری خودرو تعیین شده و قیمت نهایی نیز با احتساب نرخ شهریور به اضافه تورم بخش صنعت خودرو مشخص خواهد شد.
در این راستا، روز گذشته نرخ تورم بخشی 5 مدل خودرو از سوی شورای رقابت منتشر شد تا قیمت این خودروها بر مبنای فرمول جدید اصلاح شود. هر چند خودروسازان نسبت به این فرمول موضع گرفته و اجرای آن را عملیاتی نمیدانند، اما با استناد به صحبتهای رئیسجمهور، حال سازمان حمایت باید بر اجرای شدن این دستورالعمل نظارت داشته باشد.
* خریداران بلاتکلیف منتظر اظهارنظر سازمان حمایت
سکوت سازمان حمایت تنها محدود به فرمول جدید قیمتگذاری خودرو نمیشود، بلکه مسئولان این سازمان در مقابل سؤالات و ابهامات زیاد خریداران همچنان از ارائه هر پاسخی خودداری میکنند.
کاهش 500 هزار تا 4 میلیون تومانی قیمت خودروها که در روزهای اخیر به دنبال دستور رئیسجمهور برای بازنگری در قیمتها اتفاق افتاد، برخی خریداران تولیدات شرکتهای خودروساز را با ابهام روبرو کرده به طوری که افرادی که در بازه زمانیِ بالا بودن قیمت خودرو، نسبت به خرید و تحویل خودرو اقدام کردهاند، حال این سؤال را دارند که اگر افزایش قیمت خودرو مورد قبول دولت نبوده است، چرا مبالغ بالا بابت تحویل خودرو از آنها دریافت شده است؟ این خریداران خواستار برگشت اضافه پرداخت خود هستند.
در این وضعیت هر چند خودروسازان اعلام کردهاند که کاهش قیمت را در مورد قراردادهای اسفندماه لحاظ خواهند کرد ولی خریداران ماههای قبل نیز خواستار اعمال قیمتهای جدید در مورد خرید خود هستند.