به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، عیسی امامی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان دیوان محاسبات و کارشناسان اقتصادی برای تعیین نرخ واقعی تورم بخش خودرو، اظهار داشت: نرخ تورم بخش خودرو توسط این کارگروه مشخص شده که کمتر از نرخ تورم 53 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: این نرخ را در جلسه عصر امروز شورای رقابت و با حضور اعضای این شورا مطرح و نحوه قیمتگذاری خودرو را بررسی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: این موضوع را در جلسه دیگری با حضور دستگاههایی که در تعیین نرخ تورم بخش خودرو همکاری داشتهاند و همچنین با حضور خودروسازان نیز مطرح و بررسی خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش نرخ تورم 5 خودرو پراید، رانا، تیبا، سمند و پژو 405 در سال نود و یک 49 تا 59 درصد اعلام شده بود.
امامی پیشتر در گفتوگو با فارس با بیان اینکه قیمتهای اعلام شده از سوی مرکز ملی رقابت مورد قبول همه اعضاء شورا نیست،گفته بود: یک کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان دیوان محاسبات و کارشناسان اقتصادی برای تعیین نرخ واقعی تورم بخش خودرو تشکیل شد.
وی گفته بود: قیمتی که بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، توسط مرکز ملی رقابت برای چهار خودروی پرتیراژ اعلام شده است مورد قبول همه اعضاء شورای رقابت نیست و برخی از اعضاء با آنها مخالف هستند.
به گفته وی، قیمتهای اعلام شده نه مصرفکننده را راضی کرده است و نه خودروساز را.
امامی با بیان اینکه در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جهش بالایی دیده میشود، گفته بود: نرخ تورم اواخر سال 91 معادل 21 درصد بوده است و در این شرایط، تورم 52 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جهش بالایی را نشان میدهد.
وی با تأکید بر اینکه کارشناسان بانک مرکزی باید در مورد اعلام نرخ تورم برای اعضاء شورای رقابت شفافسازی کنند، گفته بود: یک تیم کارشناسی برای بررسی دقیق نرخ تورم تشکیل شده است و طی دو تا سه روز آینده نتیجه را مشخص خواهد کرد.
به گفته وی، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در بخشهای خدماتی نیز تأثیر میگذارد و ممکن است نظم اقتصادی کشور را به هم بزند و بسیاری از بخشها مدعی خواهند بود.
عضو ناظر شورای معتقد است: باید روشن شود که نرخ تورم چطور به دست آمده و پس از آن، قیمتهای اعلامی از سوی مرکز ملی رقابت و یا شورای رقابت رسمیت خواهد داشت.
متوسط نرخ تورم بخش خودرو اخیراً از سوی بانک مرکزی 53.26 درصد اعلام شد.
قرار بود امروز قیمت جدید خودروها در جلسه خودروسازان و شورای رقابت تعیین شود که تا این لحظه خبری از این جلسه منتشر نشده است.